3. september 2019

GCP-kurs

Sted: St. Olavs hospital, Trondheim
Arr: Regional enhet for klinisk forskningsstøtte (CTU)

Regional enhet for klinisk forskningsstøtte (CTU) arrangerer tirsdag 3. september 2019 kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP. Dette kurset tar for seg internasjonale og nasjonale krav for gjennomføringen av kliniske legemiddelutprøvinger, det er krav om GCP-kompetanse for studiepersonell som skal delta i gjennomføringen av slike studier. Kurset følger NorCRINs mal for ICH GCP kurs og deltakerbeviset er i henhold til Transcelerates standard. Kurset kan også være nyttig for forskere og studiepersonell som skal i gang med andre typer studier.

Det anbefales å melde seg på snarest, da det er begrenset antall plasser. Kurset arrangeres med forbehold om at det er nok påmeldte.
Se kursprogram.
Det er bindende påmelding.
For å få utsted kursbevis må man delta på hele kurset, så møt presis og sett av hele dagen.
Tid: 8 – 15
Sted: KS11
Frist for påmelding: Fredag 23. august 2019.
Påmelding: Epost til eller telefon til Harriet Selle, harriet.selle@ntnu.no, 480 08 066 / 73 55 03 67

Til kalender