3. september 2020

Kliniske oppdragsstudier

Sted: Oslo universitetssykehus
Arr: Helse Sør-Øst

Kliniske oppdragsstudier – fra forespørsel til sluttrapportering

Kurset tar for seg hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har.

Tid: 09-15.30

Sted: Forskningsparken (Gaustadalléen 21), møterom Forum

Påmeldingsfrist: 28.august

Mer informasjon og påmelding

Til kalender