4. juli 2019

Kurs i kliniske oppdragsstudier

Sted: Rikshospitalet
Arr: Regional forskningsstøtte ved OUS

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering. Det er en fordel å ha gjennomført GCP-kurs, da kurset forutsetter en viss kjennskap til regelverk og begreper.

Program og påmelding kommer senere.

Til kalender