22. april 2020

Seminar medisinsk utstyr og implementering av MDR

Sted: Rikshospitalet, Blått auditorium
Arr: Helse Sør-Øst

Det tas sikte på implementering av ny forordning om medisinsk utstyr 26.mai 2020. I den forbindelse holder NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) et seminar i samarbeid med Statens legemiddelverk.

Påmeldingsfrist: 17.april 2020, kl. 12.00.

Mer informasjon og påmelding

Til kalender