20. mai 2020

Webinar – International Clinical Trials Day

Sted: Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, St.Olavs hospital
Arr: Helse Midt-Norge

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ønsker velkommen til årets internasjonale «Clinical Trials Day» – en dag til oppmerksomhet og anerkjennelse av medisinske fremskritt som kliniske forsøk har gitt, og en dag for å feire alle som jobber med pågående pasientnære kliniske studier og morgendagens fremskritt.

Program
12.00 – 12.05: Velkommen med Kari Risnes, leder for Klinisk forskningsenhet (KlinForsk)
12.05 – 12.20: Hvorfor og hvordan prioritere klinisk forskning – fra en klinikksjefs perspektiv m/ Professor Rune Wiseth (Klinikk for hjertemedisin, St Olavs Hospital & NTNU)
12.20 – 12.45: Hvordan man bygge et forskningsmiljø m/ Professor Karin L Carlsen (UiO)
12.45 – 13.10: Forskning og internasjonale erfaringer m/ Professor Bjarne Hansen (UiB)
13:15 – 14.50: Prisutdeling – årets artikkel og årets avhandling – begrunnelse og presentasjoner fra prismottakere
13:55 – 14.00: Avslutning m/ Kari Risnes

Mer informasjon og påmelding i Zoom.

Til kalender