Felles nasjonal mal for GCP-kurs

Dette er en oppdatert versjon av NorCRIN sin mal for GCP-kurs (versjon 3.0).

Dokumentet ble revidert våren 2022 for å gjenspeile endringer i ny forordning for kliniske studier og henviser til de nye NorCRIN CT prosedyrene som nå skal benyttes for studier som godkjennes gjennom eller overflyttes til CTIS (Clinical Trial Information System).

Arbeidet med versjon 3.0 er utført av medlemmer i NorCRIN GCP-gruppe, og i denne omgang har det vært størst fokus på å gjøre malen kort og konsis samt å legge inn direkte lenker til NorCRIN SOPer.

Det er et ønske fra NorCRIN partnere at alle som tilbyr GCP-kurs gjennom NorCRIN-nettverket registrerer kurset hos TransCelerate.

Malen beskriver krav til kursinnhold i følgende emner:

  • Introduksjon til etiske betraktninger i klinisk forskning og god klinisk forskningspraksis, GCP
  • Introduksjon til metodikk som benyttes ved kliniske utprøvninger
  • Planleggingsfasen av en legemiddelutprøving
  • Rekruttering, inklusjon og oppfølging av deltakere
  • Gjennomføringsfasen, oppgaver underveis i en legemiddelstudie
  • Introduksjon til sikkerhet
  • Kvalitetssikring, monitorering, audit og inspeksjon