Flowchart/oversiktsskjema for bruk av prosedyrer og vedlegg

Det er utarbeidet et Flytskjema for bruk av prosedyrer og vedlegg, som er et nyttig verktøy for brukerne av dokumentene i oversikten under, samt en video om hvordan dokumentet skal brukes.

Se instruksjonsvideo her