En vei inn for industrien

Tett samarbeid med industrien er viktig for klinisk forskning i Norge. NorCRIN har blant annet som mål å støtte og forbedre samarbeidet mellom akademia og industrien. NorCRIN samarbeider med NorTrials om å formidle kontakt og legge til rette for oppdragsstudier.

NorTrials ble opprettet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2021, som ett av flere tiltak i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier for å øke antallet kliniske oppdragsstudier i Norge. NorTrials skal blant annet fungere som «En vei inn» for industrien for utprøving av legemidler og medisinsk utstyr. NorTrials har opprettet en feasibilityportal der industrien kan sende henvendelser om nye studier. På NorTrials’ nettsider finnes oversikt over norske sykehus og innen hvilke fagfelt de ønsker henvendelser om kliniske studier. Kontaktpersoner i hvert sykehus sørger for at mottatte henvendelser sendes videre til rett avdeling, samt at de besvares raskt og senest innen fristen oppgitt av sponsor. Det er også mulig å kontakte NorTrials koordinerende enhet direkte på contactnortrials@ous-hf.no hvis du har spørsmål om feasibilityportalen eller om forskningsmiljøer i Norge.

NorCRIN-partnerne har i tillegg egne kontaktpersoner for kliniske studier og industrisamarbeid, se nedenfor. Du kan kontakte universitetssykehusene samlet via kliniskestudier@norcrin.no. E-posten vil da automatisk bli videresendt til alle seks universitetssykehus i Norge, som hver for seg vil svare på din henvendelse.

Dersom ditt firma ønsker å holde et møte med et eller flere fagmiljø ved et av de seks universitetssykehusene, benytt gjerne kontaktinformasjonen under til det aktuelle sykehuset. Det er utarbeidet et arbeidsnotat for planlegging av dialogmøter basert på tidligere erfaringer med slike arrangementer. Dette kan være et nyttig verktøy å ha med seg inn i en planleggingsprosess. Trykk på lenken under for å se arbeidsnotatet.

Akershus universitetssykehus

Kontaktperson: Anne Kristine Øvre
Epost: kliniske.studier@ahus.no
Telefon: (+47) 67 96 86 90

Haukeland universitetssjukehus

Kontaktperson: Anne Mathilde Kvamme
Epost: anne.mathilde.henden.kvamme@helse-bergen.no
Telefon: (+47) 55 97 07 95

Oslo universitetssykehus

Kontaktperson: Ellen Johnsen
Epost: kliniske.oppdragstudier@ous-hf.no
Telefon: (+47) 482 30 256

St. Olavs hospital

Kontaktperson: Solfrid Hovdal
Epost: post@klinforsk.no
Telefon: (+47) 478 113 55

Stavanger universitetssjukehus

Kontaktperson: Solfrid Moen
Epost: forskningsposten@sus.no
Telefon: (+47) 51 51 33 63

Universitetssykehuset Nord Norge

Kontaktperson: Merethe Larsen
Epost: kliniske.oppdragsstudier@unn.no
Telefon: (+47) 902 85 276

Clinical trial offices

Norske helseforetak vektlegger profesjonalitet og transparens på alle stadier i samarbeid med industrien. Vi jobber derfor tett med dedikerte interne eller eksterne parter som spesialiserer seg på juridiske, administrative og finansielle oppgaver relatert til kliniske studier. Våre regionale kontakter bør alltid involveres så tidlig som mulig for å sikre en korrekt og fullstendig administrativ håndtering av studien.

Navn og kontaktinformasjon til de ulike representantene finner du under. 

Inven2 AS
Region: Helse Sør-Øst og Helse Nord

Kontaktperson:

Siri Kolle
Epost: siri.kolle@inven2.com
Telefon: (+47) 415 13 746

Stavanger universitetssjukehus
Region: Helse Vest

Kontaktperson:

Kristin Jonsdottir
Epost: kristin.jonsdottir@sus.no
Telefon:(+47) 41 63 10 63

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning
Region: Helse Midt

Kontaktpersoner:

Ingrid Granbo
Epost: ingrid.granbo@stolav.no
Telefon: (+47) 932 23 788

Marianne Haugvold
Epost: marianne.haugvold@stolav.no
Telefon: (+47) 957 00 495

Haukeland universitetssjukehus
Region: Helse Vest

Industristudier håndteres internt.

Forsknings- og utviklingsavdelingen
Seksjon for forskning og innovasjon

E-post for henvendelser:
kliniske_studier@helse-bergen.no

Kontaktpersoner:
Anne Mathilde Kvamme
Telefon: (+47) 906 55 238

Samantha Scarlett
Telefon: (+47) 451 43 746