For monitor

For monitorering:

SOP Monitoring for Monitors med tilhørende monitoreringsrapportmaler:

Initieringsrapport monitorering/ Study initiating monitoring report
Monitoreringsrapport/Monitoring report
Monitorering av forskningsbiobank/Biobank Monitoring Report
Avslutningsrapport monitorering/Final Trial Close-out Monitoring Report

Dersom det benyttes papir-CRF eller en elektronisk løsning som ikke tillater at «queries» skrives i løsningen, kan Template Query List benyttes.

SOP Protocol Deviation Handling

For komonitorering:

SOP Komonitorering (kun til internt bruk for monitor)

Komonitoreringsrapport (kun til internt bruk for monitor)
Komonitoreringsbesøk sjekkliste (kun til internt bruk for monitor)
Oversikt komonitoreringsbesøk (kun til internt bruk for monitor)