For pasienter – spør om pågående studier

Spør oss om kliniske studier  –  brosjyre for pasienter

Visste du at du gjennom forskningsprosjekt kan få prøve nye medisiner eller utstyr?

Vet du hvordan du kan be om å få delta i en slik klinisk studie, og dermed få tilgang til ny og utprøvende behandling?

Oppfordringen er: spør legen din om det finnes en studie som passer for deg og din sykdom!

Kliniske studier handler om å dokumentere effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Før et nytt legemiddel kan tas i bruk må det gjennom kliniske studier. Noen av fordelene med kliniske studier er at landets forskningsposisjon innenfor helse styrkes, forsøkene bidrar til flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser og, det viktigste, at pasienter får tilgang til nye behandlingsmetoder. Les mer i denne brosjyren (pdf).

Kliniskestudier.helsenorge.no

Et høyt antall kliniske studier i Norge styrker pasientsikkerheten ved at norske leger får kunnskap om ny behandling, norske pasienter får tilgang til innovative legemidler – ofte flere år før de kommer på markedet – og legemiddelselskapene får kunnskap og dokumentasjon om hvordan legemidlene fungerer.

Pasienter som ønsker å delta i eller finne informasjon om pågående kliniske studier kan finne slik info på helsenorge.no/kliniske-studier.no. Her kan du søke på kliniske studier etter kategori eller ved hvilket sykehus i Norge studien foregår.

Clinicaltrials.gov

Kliniske studier registreres også på  clinicaltrials.gov. Her må man bruke engelske søkeord og f.eks. bruke søkeord «Norway» og se etter studier som har status «Recruiting». En kan også velge fanen «By topic» og se om man finner aktuell(e) tilstand(er) som omfattes av studie det rekrutteres pasienter til.