Forankring og finansiering av idéen

Følg de retningslinjene og rutinene som gjelder ved din institusjon.

I tillegg må det budsjetteres med kostnader knyttet til personell som utfører sponsoroppgaver (prosjektkoordinator, stipendiater, medisinsk ansvarlige, ev. sikkerhetskomité m.fl.) og til drift (monitorering, sentrale analyser/vurderinger, datahåndtering, statistikk osv).

For å vite hvilken datafangstløsning som kan være aktuell for din studie, sjekk med din institusjon og se på NorCRIN. Ditt valg vil få budsjettmessige konsekvenser.

Deretter kan du bruke en sjekkliste for å hjelpe deg gjennom planleggingsfasen av en klinisk utprøving.