Ny EU-forordning

Siste prognose for implementering av den nye forordningen for klinisk utprøving av legemidler er 2020.

NorCRIN jobber med oppdatering av prosedyrene for legemiddelstudier i henhold til forordningen. Alle prosedyrer og de fleste maler vil være på engelsk.
GCP-kursene vil også oppdateres til å reflektere nytt regelverk.

Ved spørsmål angående implementering av forordningen, kontakt post@norcrin.no (eller marcol@ous-hf.no).

Denne informasjonen ble sist oppdatert 17. desember 2018.