GCP e-læringskurs

GCP oppfriskningskurs for deg som tidligere har deltatt på GCP grunnkurs.

NorCRIN har vurdert flere tilgjengelige e-læringskurs i GCP som oppfyller de omforente TransCelerate- kriteriene for ICH E6 (R2) GCP. Kursene har vært gjennomgått med tanke på brukervennlighet, innhold og test. Vi anbefaler følgende kurs:

Whitehall ICH GCP in English
Dette er et omfattende kurs som dekker mye. Tester finnes etter hvert kapittel, og sertifikat utstedes etter bestått sluttest. Kurset bestilles og betales via nettsiden. For å få 20% i avslag på dette kurset, bruk rabattkode «NORCRIN20».

PharmaLessons International GCP Training
Dette er et omfattende kurs som dekker mye. Sertifikat utstedes etter bestått sluttest. Kurset bestilles og betales via nettsiden.

GCP-enhedens e-læringskursus
Dette er et kort, dansk kurs, som er utviklet for danske forhold. Kurset passer derfor best som oppfriskningskurs for dem som har gjennomgått GCP-kurs tidligere. Hovedutprøvere og sponsorer bør supplere med et utdypende kurs.

Tilleggsinformasjon om norske forhold til deg som skal gjennomføre dansk e-læringskurs:

Nordisk samarbeid
Innen Norden er det et betydelig samarbeid når det gjelder klinisk utprøving på mennesker. En gruppe i NorCRIN har vurdert innholdet i det danske kurset som tilfredsstillende også for  norske forhold. Man skal imidlertid være klar over at det er norsk lov som gjelder for norske forhold, og  informasjonen om SLV og REK under kompletterer og erstatter delvis kapitelet “Anmeldelse af et klinisk forsøg”:

Statens Legemiddelverk (SLV)
Legemiddelverket skal vurdere kliniske utprøvinger av legemidler til mennesker der hensikten er å undersøke eller etterprøve kunnskap om legemidlenes effekter eller påvirkning av fysiologisk funksjon, interaksjoner, bivirkninger, opptak, fordeling, metabolisme og utskillelse og terapeutiske verdi. Dette gjelder både for legemidler som har markedsføringstillatelse og for dem som ikke har det. Les mer om søknadsprosessen på SLV sine hjemmesider; SLV

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Alle meldepliktige studier til SLV skal søkes REK for godkjenning. Det er også REK som godkjenner forskning på helseopplysninger og biobanker. Datatilsynet skal ikke involveres i legemiddelutprøvinger.

REK-SLV

I henhold til  regelverk gjeldende fra 31 januar 2022 sendes det samlet søknad til REK/SLV gjennom CTIS-portalen. En beskrivelse av søknadsprosessen til REK og SLV finnes i vår nasjonale SOP “Application process, Approvals and start up» SOP. 

Studier kan søkes etter gammelt regelverk til 31. januar 2023.

Har du spørsmål til dette er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i NorCRIN sekretariatet.
Kontaktinformasjon finner du på NorCRINs hjemmeside; NorCRIN kontakt