GCP kurs- God klinisk utprøvingspraksis

Torsdag 23.09.21 kl. 08:30-15:30

Sted: Helse Bergen HUS, Kurs og konferansesenteret i Bikuben

Mål: Kjenne til generell GCP og lovverk innen klinisk legemiddelutprøving og annen klinisk forskning. Kjenne til ulike aktørers rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studier.

Målgruppe: Kursets hovedfokus er klinisk legemiddelutprøving, men er også nyttig for forskere som driver annen type pasientrettet forskning.

Kursinnhold: Forskningspostene voksne/barn inviterer foredragsholdere fra relevante institusjoner. Deltakerne får lære om selve ICH/GCP og annet relevant lovverk innen klinisk forskning. De får informasjon om lokale serviceavdelinger, Monitorer, Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK), Statens legemiddelverk (SLV), personvernombudet, laboratoriet, avdeling for patologi, apotek, radiologisk avdeling. I tillegg gis informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studier.

Forelesere: Leger og studiesykepleiere fra forskningspostene voksen/barn. Foredragsholdere fra relevante service avdelinger.

Kontaktperson:                                elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no

Kursavgift:                                       Ingen kursavgifter for interne deltakere, kr 1000,- for eksterne deltakere.

Påmelding interne deltagere:         Læringsportalen, Helse Vest

Påmelding eksterne deltagere:        www.deltager.no/event/gcp-kurs_23092021