GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere

Hva er GCP?
GCP står for Good Clinical Practice, og er basert på en felles internasjonal etisk og vitenskapelig kvalitetsstandard for gjennomføring av en klinisk legemiddelutprøving.

Det er et lovpålagt krav om at alle som har et ansvar i henhold til ICH-GCP, og som er involvert i utprøving av legemiddel på mennesker, skal ha dokumentert GCP-opplæring.

Hvem tilbyr GCP-kurs?

GCP grunnkurs
I Norge tilbyr helseforetakene i alle helseregioner grunnleggende kurs i GCP.

Informasjon om disse GCP-kursene legges ut under Aktiviteter i NorCRIN på forsiden av NorCRINs nettside.

Her er en oversikt når og hvor det holdes kurs i Good Clinical Practice (GCP) i regi av NorCRIN samarbeidspartnere i de fire norske helseregionene:

  • Helse Sør-Øst:

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer neste kurs i Good Clinical Practice 22. mai 2019.
Sted: Rikshospitalet, Rødt auditorium.
Spørsmål kan rettes via telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer neste tre-timers GCP oppfriskningskurs 11. april 2019.
Spørsmål kan rettes via telefon 416 41 068 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Lørenskog, Akershus universitetssykehus (Ahus): Kurs i Good Clinical Practice avholdes to ganger i året.  Neste kurs arrangeres 9. april 2019. Neste oppfriskningskurs i GCP arrangeres høsten 2019. Spørsmål  kan sendes til intervensjonsstudier@ahus.no eller på telefon 67 96 86 90.

  • Helse Vest:

Stavanger, Stavanger universitetssjukehus: Neste kurs i God klinisk utprøvningspraksis arrangeres 5. februar 2020.
Kontaktperson Solfrid Moen solfrid.moen@sus.no telefon 51 51 33 63.

Bergen, Haukeland universitetssjukehus: Kurs i Good Clinical Practice  avholdes to ganger i året. Neste kurs arrangeres 26. september 2019.
Kontaktperson Elisabeth Buanes-Erichsen elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no eller Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no telefon 55 97 57 20 / 917 80 976.

  • Helse Midt:

Trondheim, NTNU ved St. Olavs hospital arrangerer GCP-kurs 4 ganger i året. Neste kurs blir arrangert 7. mai 2019
For mer informasjon, kontakt Harriet Selle harriet.selle@ntnu.no eller på tlf 480 08 066 / 73 55 03 67.

Ålesund: Kurs i Good Clinical Practice. Forrige kurs ble arrangert 21. mars 2018.
Kontaktperson katarina.molseter@helse-mr.no  mobil 936 79 232.

  • Helse Nord:

Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): Forrige kurs i Good Clinical Practice  ble arrangert 14. november 2018.
For mer informasjon, kontakt Ingvild Pettersen tlf 776 69 502, e-post: ingvild.pettersen@unn.no

I tillegg til over nevnte GCP grunnkurs i regi av NorCRIN-partnere i helseregionene, finnes det private aktører som arrangerer GCP-kurs. Kursprogrammene til f.eks Smerud Medical Research annonseres under «Aktuelt og utlysninger» på NorCRINs hjemmeside, mens kurs i regi av NorCRIN partnere også annonseres under «Aktiviteter i NorCRIN».