GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere

Covid-19-pandemien fører til at GCP-kursene utover høsten og vinteren 2020 holdes digitalt. Det gir anledning til å delta på det GCP-kurset som tidsmessig passer best, uansett hvor i landet man bor. Under er en oversikt over kurs (oppdateringer kommer etterhvert). Benytt lenke under kolonnen «Digital invitasjon» for å koble deg på og delta på kurset når det starter. For kursene arrangert ved St. Olav vil lenken til Zoom sendes ut til påmeldte deltakere 1 uke før kurset. For kurset ved UNN vil Skype-lenken sendes ut til deltakerne i forkant av kurset.

Dato og tidDigital invitasjonPåmeldingFrist for påmeldingHoldes av
30. september, kl. 09-12.15ZoomPåmelding18. septemberSt. Olav/ NTNU
20. oktober, kl. 13-15*SkypePåmelding18. oktober,
kl. 23.30
OUS
22. oktober, kl. 13-15**SkypePåmelding20. oktober,
kl. 18.00
OUS
11. november,
kl. 12-15
SkypePåmelding2. novemberUNN
27. november,
kl. 09-12.15
ZoomPåmelding16. novemberSt. Olav/ NTNU
08. desember, kl. 13.30-15.30*SkypePåmelding6. desember, kl. 23.30OUS
10. desember, kl. 13-15**SkypePåmelding8. desember, kl. 18.00OUS

* Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.
** Dekker sponsors ansvar og rolle. Med sponsor menes initiativtaker og ansvarlig for hele studien.

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved OUS, send e-post til OUSHF PB GCP-kurs.

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved St. Olav, ta kontakt med Anja Bye (anja.bye@ntnu.no) eller Inger Storaker (inger.storaker@ntnu.no).

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved UNN, send e-post til Klinisk forskningsavdeling: kliniskmonitor@unn.no.

Hva er GCP?
GCP står for Good Clinical Practice, og er basert på en felles internasjonal etisk og vitenskapelig kvalitetsstandard for gjennomføring av en klinisk legemiddelutprøving.

Det er et lovpålagt krav om at alle som har et ansvar i henhold til ICH-GCP, og som er involvert i utprøving av legemiddel på mennesker, skal ha dokumentert GCP-opplæring.

Hvem tilbyr GCP-kurs?

GCP grunnkurs
I Norge tilbyr helseforetakene i alle helseregioner grunnleggende kurs i GCP.

Informasjon om disse GCP-kursene legges ut under Aktiviteter i NorCRIN på forsiden av NorCRINs nettside.

Her er en oversikt når og hvor det holdes kurs i Good Clinical Practice (GCP) i regi av NorCRIN samarbeidspartnere i de fire norske helseregionene:

Helse Sør-Øst:

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer neste kurs i Good Clinical Practice 20. og 22. oktober 2020. Kursene avholdes via Skype. Se informasjon om påmelding og deltagelse i tabellen øverst på denne siden.
Spørsmål kan rettes via telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerte forrige workshop om kliniske legemiddelstudier 10. oktober 2019.
Spørsmål kan rettes via telefon 416 41 068 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Lørenskog, Akershus universitetssykehus (Ahus): Kurs i Good Clinical Practice avholdes to ganger i året. Forrige kurs var digitalt (2 timer) og ble arrangert 23. april 2020. Kurset tok for seg hovedutprøvers ansvar. Se informasjon om påmelding og deltagelse i tabellen øverst på denne siden. Spørsmål  kan sendes til kliniskestudier@ahus.no eller på telefon 67 96 86 90.

Helse Vest:

Stavanger, Stavanger universitetssjukehus: Neste kurs i God klinisk utprøvningspraksis arrangeres 3. februar 2021.
Kontaktperson Solfrid Moen solfrid.moen@sus.no telefon 51 51 33 63.

Bergen, Haukeland universitetssjukehus: Kurs i Good Clinical Practice  avholdes to ganger i året. Neste kurs arrangeres 06. februar og 24. september 2020.
Kontaktperson Elisabeth Buanes-Erichsen elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no eller Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no telefon 55 97 57 20 / 917 80 976.

Helse Midt:

Trondheim, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ved St. Olavs hospital arrangerer GCP-kurs 4 ganger i året. Neste kurs er digitalt og arrangeres 30. september 2020. For mer informasjon og påmelding, se tabellen øverst på denne siden eller ta kontakt med Anja Bye, e-post: anja.bye@ntnu.no

Ålesund: Kurs i Good Clinical Practice. Forrige kurs ble arrangert 28. april 2020. Kurset ble avholdt via Skype.
Kontaktperson katarina.molseter@helse-mr.no  mobil 936 79 232.

Helse Nord:

Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): Forrige kurs i Good Clinical Practice ble arrangert 11. mars 2020. Kurset var også tilgjengelig via Skype. Påmelding: deltakerregistrering for kurs i Good Clinical Practice – ICH GCP 11.03.2020
For mer informasjon, kontakt klinisk monitor på: kliniskmonitor@unn.no eller telefon: 48028862/48058565

I tillegg til over nevnte GCP grunnkurs i regi av NorCRIN-partnere i helseregionene, finnes det private aktører som arrangerer GCP-kurs. Kursprogrammene til f.eks. Smerud Medical Research annonseres under «Aktuelt og utlysninger» på NorCRINs hjemmeside, mens kurs i regi av NorCRIN partnere også annonseres under «Aktiviteter i NorCRIN».

Aktivitetskalender