GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere

Covid-19-pandemien fører til at GCP-kursene for tiden holdes digitalt. Det gir anledning til å delta på det GCP-kurset som tidsmessig passer best, uansett hvor i landet man bor. Under er en oversikt over kurs (oppdateringer kommer etterhvert). Benytt lenke under kolonnen «Digital invitasjon» for å koble deg på og delta på kurset når det starter. For kursene arrangert ved St. Olav vil lenken til Zoom sendes ut til påmeldte deltakere 1 uke før kurset.

Dato og tidDigital invitasjon/
Sted
PåmeldingFrist for påmeldingHoldes av
15. september 2022
kl. 08:30-15:30
Sted: Helse Bergen HUS,
Kurs og konferansesenteret i Bikuben
Påmelding for eksterne
Påmelding for interne i Læringsportalen
HUS
28.09.22*$
09.00-12.30
Digitalt: ZoomPåmelding19.09.22
23:30
St. Olavs hospital/NTNU
09.11.22*$
09.00-13.30
Digitalt: ZoomPåmelding31.10.22
23:30
St. Olavs hospital/NTNU

Informasjon om kursene:

* Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.


** Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien.


$ Kurset kan gi studiepoeng dersom du melder deg opp via NTNU. Dersom du ikke er student ved NTNU, kan du lese mer om hvordan man melder seg opp til enkeltemner her. Mer informasjon og emnebeskrivelse finnes her for GCP-1 og her for GCP-2.


Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved OUS, send e-post til OUSHF PB GCP-kurs.

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved St. Olav, ta kontakt med Anja Bye (anja.bye@ntnu.no) eller Inger Storaker (inger.storaker@ntnu.no).

Ved ev. spørsmål knyttet til kurs arrangert av UNN, send e-post til Klinisk forskningsavdeling: kliniskmonitor@unn.no.

Ved ev. spørsmål knyttet til kurs arrangert av Helse Møre og Romsdal, Fagavdelingen, FIUK-seksjonen, ta kontakt med Katarina Mølsæter (katarina.molseter@helse-mr.no).

Hva er GCP?
GCP står for Good Clinical Practice, og er basert på en felles internasjonal etisk og vitenskapelig kvalitetsstandard for gjennomføring av en klinisk legemiddelutprøving.

Det er et lovpålagt krav om at alle som har et ansvar i henhold til ICH-GCP, og som er involvert i utprøving av legemiddel på mennesker, skal ha dokumentert GCP-opplæring.

Hvem tilbyr GCP-kurs?

GCP grunnkurs
I Norge tilbyr helseforetakene i alle helseregioner grunnleggende kurs i GCP.

Informasjon om disse GCP-kursene legges ut under Aktiviteter i NorCRIN på forsiden av NorCRINs nettside.

Her er en oversikt når og hvor det holdes kurs i Good Clinical Practice (GCP) i regi av NorCRIN samarbeidspartnere i de fire norske helseregionene:

Helse Sør-Øst:

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer neste kurs i Good Clinical Practice 10. og 12. mai 2022. Kurset den 10. mai avholdes via Skype, mens kurset den 12. mai holdes stedlig for de som ønsker digital løsning avholdes det på Norsk helsenett (Join). Se informasjon om påmelding og deltagelse i tabellen øverst på denne siden.
Spørsmål kan rettes via telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerte forrige workshop om kliniske legemiddelstudier 10. oktober 2019.
Spørsmål kan rettes via telefon 416 41 068 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Lørenskog, Akershus universitetssykehus (Ahus): Kurs i Good Clinical Practice avholdes to ganger i året. Forrige kurs var digitalt (2 timer) og tok for seg hovedutprøvers ansvar. Se informasjon om påmelding og deltagelse i tabellen øverst på denne siden. Spørsmål  kan sendes til kliniskestudier@ahus.no eller på telefon 67 96 86 90. Neste kurs er foreløpig ikke annonsert.

Helse Vest:

Stavanger, Stavanger universitetssjukehus: Neste kurs i God klinisk utprøvningspraksis arrangeres 26.01.2022.
6-timers kurs for de som ikke har kurset fra før, 3-timers kurs for de som har tatt det tidligere. Kontaktperson Solfrid Moen solfrid.moen@sus.no telefon 51 51 33 63.

Bergen, Haukeland universitetssjukehus: Kurs i Good Clinical Practice  avholdes to ganger i året. Neste kurs er 15.9.2022.
Kontaktperson Elisabeth Buanes-Erichsen elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no eller Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no telefon 55 97 57 20 / 917 80 976.

Helse Midt:

Trondheim, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ved St. Olavs hospital arrangerer GCP-kurs 4 ganger i året. Neste kurs er digitalt og arrangeres 2. mars 2022. For mer informasjon og påmelding, se tabellen øverst på denne siden eller ta kontakt med Anja Bye, e-post: anja.bye@ntnu.no

Ålesund: Kurs i Good Clinical Practice. Neste kurs arrangeres – ikke foreløpig annonsert. Kurset avholdes via Skype.
Kontaktperson katarina.molseter@helse-mr.no  mobil 936 79 232.

Helse Nord:

Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): Neste kurs i Good Clinical Practice arrangeres – ikke foreløpig annonsert. Kurset holdes via Skype. Invitasjon blir sendt dagen før kurset. For mer informasjon, kontakt klinisk monitor på: kliniskmonitor@unn.no eller telefon: 48028862/48058565

I tillegg til over nevnte GCP grunnkurs i regi av NorCRIN-partnere i helseregionene, finnes det private aktører som arrangerer GCP-kurs. Kursprogrammene til f.eks. Smerud Medical Research annonseres under «Aktuelt og utlysninger» på NorCRINs hjemmeside, mens kurs i regi av NorCRIN partnere også annonseres under «Aktiviteter i NorCRIN».

Aktivitetskalender