GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere

Covid-19-pandemien fører til at GCP-kursene utover vinteren 2020 og våren 2021 holdes digitalt. Det gir anledning til å delta på det GCP-kurset som tidsmessig passer best, uansett hvor i landet man bor. Under er en oversikt over kurs (oppdateringer kommer etterhvert). Benytt lenke under kolonnen «Digital invitasjon» for å koble deg på og delta på kurset når det starter. For kursene arrangert ved St. Olav vil lenken til Zoom sendes ut til påmeldte deltakere 1 uke før kurset. For kurset som skal arrangeres ved UNN i mars, kommer lenke til påmelding og Skype etter hvert.

Dato og tidDigital invitasjonPåmeldingFrist for påmeldingHoldes av
16. mars 2021,
kl. 13-15
SkypePåmeldingUNN
05. mai 2021,
kl. 09-12.15
ZoomPåmelding27. april 2021St. Olav/ NTNU
25. mai 2021,
kl. 13-15*
SkypePåmelding23. mai, kl. 23.30OUS
Agenda
27. mai 2021,
kl. 13-15.15**
SkypePåmelding25. mai, kl. 18.00OUS
Agenda
17. aug 2021,
kl. 13-15*
SkypePåmelding15. august kl. 23:00OUS
Agenda
19 aug 2021,
kl. 13-15.15**
SkypePåmelding17. august kl. 18:00OUS
Agenda

* Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.
** Dekker sponsors ansvar og roller. Med sponsor menes de som skriver protokoll, korresponderer med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeider pasientinformasjon/samtykke, og er den som er initiativtaker og ansvarlig for hele studien.

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved OUS, send e-post til OUSHF PB GCP-kurs.

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved St. Olav, ta kontakt med Anja Bye (anja.bye@ntnu.no) eller Inger Storaker (inger.storaker@ntnu.no).

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved UNN, send e-post til Klinisk forskningsavdeling: kliniskmonitor@unn.no.

Ved ev. spørsmål knyttet til kurset arrangert av Helse Møre og Romsdal, Fagavdelingen, FIUK-seksjonen, ta kontakt med Katarina Mølsæter (katarina.molseter@helse-mr.no).

Hva er GCP?
GCP står for Good Clinical Practice, og er basert på en felles internasjonal etisk og vitenskapelig kvalitetsstandard for gjennomføring av en klinisk legemiddelutprøving.

Det er et lovpålagt krav om at alle som har et ansvar i henhold til ICH-GCP, og som er involvert i utprøving av legemiddel på mennesker, skal ha dokumentert GCP-opplæring.

Hvem tilbyr GCP-kurs?

GCP grunnkurs
I Norge tilbyr helseforetakene i alle helseregioner grunnleggende kurs i GCP.

Informasjon om disse GCP-kursene legges ut under Aktiviteter i NorCRIN på forsiden av NorCRINs nettside.

Her er en oversikt når og hvor det holdes kurs i Good Clinical Practice (GCP) i regi av NorCRIN samarbeidspartnere i de fire norske helseregionene:

Helse Sør-Øst:

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer neste kurs i Good Clinical Practice 25. og 27. mai 2021. Kursene avholdes via Skype. Se informasjon om påmelding og deltagelse i tabellen øverst på denne siden.
Spørsmål kan rettes via telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerte forrige workshop om kliniske legemiddelstudier 10. oktober 2019.
Spørsmål kan rettes via telefon 416 41 068 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Lørenskog, Akershus universitetssykehus (Ahus): Kurs i Good Clinical Practice avholdes to ganger i året. Forrige kurs var digitalt (2 timer) og ble arrangert 23. april 2020. Kurset tok for seg hovedutprøvers ansvar. Se informasjon om påmelding og deltagelse i tabellen øverst på denne siden. Spørsmål  kan sendes til kliniskestudier@ahus.no eller på telefon 67 96 86 90.

Helse Vest:

Stavanger, Stavanger universitetssjukehus: Neste kurs i God klinisk utprøvningspraksis arrangeres 3. februar 2021.
Kontaktperson Solfrid Moen solfrid.moen@sus.no telefon 51 51 33 63.

Bergen, Haukeland universitetssjukehus: Kurs i Good Clinical Practice  avholdes to ganger i året. Neste kurs arrangeres 11. februar 2021.
Kontaktperson Elisabeth Buanes-Erichsen elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no eller Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no telefon 55 97 57 20 / 917 80 976.

Helse Midt:

Trondheim, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ved St. Olavs hospital arrangerer GCP-kurs 4 ganger i året. Neste kurs er digitalt og arrangeres 3. februar 2021. For mer informasjon og påmelding, se tabellen øverst på denne siden eller ta kontakt med Anja Bye, e-post: anja.bye@ntnu.no

Ålesund: Kurs i Good Clinical Practice. Neste kurs arrangeres 24. november 2020. Kurset avholdes via Skype.
Kontaktperson katarina.molseter@helse-mr.no  mobil 936 79 232.

Helse Nord:

Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): Neste kurs i Good Clinical Practice arrangeres 16. mars 2021. Kurset holdes via Skype. Invitasjon blir sendt dagen før kurset. For mer informasjon, kontakt klinisk monitor på: kliniskmonitor@unn.no eller telefon: 48028862/48058565

I tillegg til over nevnte GCP grunnkurs i regi av NorCRIN-partnere i helseregionene, finnes det private aktører som arrangerer GCP-kurs. Kursprogrammene til f.eks. Smerud Medical Research annonseres under «Aktuelt og utlysninger» på NorCRINs hjemmeside, mens kurs i regi av NorCRIN partnere også annonseres under «Aktiviteter i NorCRIN».

Aktivitetskalender