GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere

Under er en oversikt over planlagte kurs (oppdateringer kommer etterhvert).

Dato og tidDigital invitasjon/
Sted
PåmeldingFrist for påmeldingHoldes av
25.1.2023
kl. 12-15.
Stedlig: Aulaen, Stavanger universitetssykehusPåmelding:
Læringsportalen/Kontakt Solfrid Moen
24.1.2023SUS
9.2.2023
kl. 09:00-11:30*
kl. 12:00-16:00**
Sted: Rikshospitalet, Store auditorium
Digitalt: Microsoft Teams
Lenke til Teams vil bli sendt ut dagen før kurset
Påmelding
Se program

7.2.2023 kl. 23:30OUS
9.2.2023
kl. 08:30-15:30
Stedlig: Helse Bergen HUS, Kurs og konferansesenteret i BikubenPåmelding for interne i Læringsportalen
Påmelding eksterne på deltaker.no
HUS
29.03.2023
kl. 09:00-12:30 * $
Digitalt via Zoom  
Lenken til Zoom sendes ut til påmeldte deltakere 1 uke før kurset arrangeres.
Lenke til påmelding (GCP1)

Kurset kan i tillegg gi studiepoeng på PhD-nivå dersom du melder deg opp via NTNU før 1.feb-23, se mer info under.
20.3.23St.Olavs hospital/NTNU
26.04.2023
kl. 09:00-14:30 ** $
Digitalt via Zoom
Lenken til Zoom sendes ut til påmeldte deltakere 1 uke før kurset arrangeres.
Lenke til påmelding (GCP2)

Kurset kan i tillegg gi studiepoeng på PhD-nivå dersom du melder deg opp via NTNU før 1.feb-23, se mer info under.
17.04.23St.Olavs hospital/NTNU
10.5.2023
kl. 09:00-11:30*
kl. 12:00-16:00**
Sted: Rikshospitalet, Store auditorium
Digitalt: Microsoft Teams
Lenke til Teams vil bli sendt ut dagen før kurset
Påmelding
Se program
8.5.2023
kl. 23:30
OUS

Informasjon om kursene:

* Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.


** Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien.


$ Kurset kan gi studiepoeng dersom du melder deg opp via NTNU. Dersom du ikke er student ved NTNU, kan du lese mer om hvordan man melder seg opp til enkeltemner her. Mer informasjon og emnebeskrivelse finnes her for GCP-1 og her for GCP-2.


Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved OUS, send e-post til OUSHF PB GCP-kurs.

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved St. Olav, ta kontakt med Anja Bye (anja.bye@ntnu.no) eller Inger Storaker (inger.storaker@ntnu.no).

Ved ev. spørsmål knyttet til kurs arrangert av UNN, send e-post til Klinisk forskningsavdeling: kliniskmonitor@unn.no.

Ved ev. spørsmål knyttet til kurs arrangert av Helse Møre og Romsdal, Fagavdelingen, FIUK-seksjonen, ta kontakt med Katarina Mølsæter (katarina.molseter@helse-mr.no).

Hva er GCP?
GCP står for Good Clinical Practice, og er basert på en felles internasjonal etisk og vitenskapelig kvalitetsstandard for gjennomføring av en klinisk legemiddelutprøving.

Det er et lovpålagt krav om at alle som har et ansvar i henhold til ICH-GCP, og som er involvert i utprøving av legemiddel på mennesker, skal ha dokumentert GCP-opplæring.

Hvem tilbyr GCP-kurs?

GCP grunnkurs
I Norge tilbyr helseforetakene i alle helseregioner grunnleggende kurs i GCP.

Informasjon om disse GCP-kursene legges ut under Aktiviteter i NorCRIN på forsiden av NorCRINs nettside.

Her er en oversikt når og hvor det holdes kurs i Good Clinical Practice (GCP) i regi av NorCRIN samarbeidspartnere i de fire norske helseregionene:

Helse Sør-Øst:

Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS). Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer kurs i Good Clinical Practice to ganger i halvåret. Kurset holdes stedlig, men vil også være tilgjengelig digitalt. Se informasjon om påmelding og deltagelse i tabellen øverst på denne siden.

Spørsmål kan rettes via telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Lørenskog, Akershus universitetssykehus (Ahus): Kurs i Good Clinical Practice avholdes to ganger i året. Se informasjon om påmelding og deltagelse i tabellen øverst på denne siden. Spørsmål  kan sendes til kliniskestudier@ahus.no eller på telefon 67 96 86 90.

Helse Vest:

Stavanger, Stavanger universitetssjukehus: Neste kurs i God klinisk utprøvningspraksis arrangeres 24.01.2023.
6-timers kurs for de som ikke har kurset fra før, 3-timers kurs for de som har tatt det tidligere. Kontaktperson Solfrid Moen solfrid.moen@sus.no telefon 51 51 33 63.

Bergen, Haukeland universitetssjukehus: Kurs i Good Clinical Practice  avholdes to ganger i året. Neste kurs planlegges februar 2023.
Kontaktperson Elisabeth Buanes-Erichsen elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no eller Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no telefon 55 97 57 20 / 917 80 976.

Helse Midt:

Trondheim, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ved St. Olavs hospital og NTNU arrangerer digitale GCP-kurs flere ganger i året som er tilgjengelige for hele landet. For mer informasjon og påmelding, se tabellen øverst på denne siden eller ta kontakt med Anja Bye (anja.bye@ntnu.no) og Inger Storaker (Inger.Storaker@ntnu.no)

Ålesund: Kurs i Good Clinical Practice. Neste kurs arrangeres – ikke foreløpig annonsert. Kurset avholdes via Skype.
Kontaktperson katarina.molseter@helse-mr.no  mobil 936 79 232.

Helse Nord:

Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): Neste kurs i Good Clinical Practice arrangeres – foreløpig ikke annonsert. Kurset holdes via Skype. Invitasjon blir sendt dagen før kurset. For mer informasjon, kontakt klinisk monitor på: kliniskmonitor@unn.no eller telefon: 48028862/48058565

I tillegg til over nevnte GCP grunnkurs i regi av NorCRIN-partnere i helseregionene, finnes det private aktører som arrangerer GCP-kurs. Kursprogrammene til f.eks. Smerud Medical Research annonseres under «Aktuelt og utlysninger» på NorCRINs hjemmeside, mens kurs i regi av NorCRIN partnere også annonseres under «Aktiviteter i NorCRIN».

Aktivitetskalender