Generelt

Det er gitt en oversikt over definisjoner og forkortelser i SOP Definisjoner.

Oversikt over lovverk er gitt i SOP Referansedokument

Spesielle hensyn ved utprøving av avansert legemiddelbehandling (vevsterapi, somatisk celleterapi og genterapi) er beskrevet i SOP Clinical trials of advanced therapy medicinal products. Dette kommer i tillegg til kravene beskrevet under.