Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning i helseforskning innebærer at brukere:

  • har mulighet og tilgang til å påvirke
  • har mulighet og tilgang til å utvikle
  • har mulighet og tilgang til å endre

Brukere kan delta direkte i ulike faser av et forskningsprosjekt og/eller på et mer overordnet strategisk nivå i besluttende organer eller styringsgrupper tilknyttet helseforskning. For å ivareta kontinuitet og reell brukermedvirkning anbefales det, hvis mulig, at to brukere deltar.
Brukermedvirkning må ikke forveksles med innhenting av data fra pasienter og pårørende som har rollen som studieobjekt/respondent. Brukermedvirkning i forskning handler om dialog og samarbeid mellom forsker og bruker.

Nyttig verktøy

Video fra seminarrekke 22.-24. mars 2022 på UIT.no om brukermedvirkning i helseforskning: