Hva og hvem er NorCRIN?

NorCRIN er et nasjonalt forskningsstøttenettverk bestående av landets seks universitetssykehus. Vårt mål er å øke antall og kvalitet på nasjonale og internasjonale kliniske studier.

Vi legger til rette for at forskeren har de riktige verktøyene, slik at pasientene tilbys den aller beste behandlingen. Vårt nettverk, i form av et godt operativt støtteapparat og prosedyrer for både planlegging og gjennomføring av kliniske studier, gjør klinisk forskning mer tilgjengelig for hele Norges forskningsmiljø.

Vi bidrar til at forskerne tar i bruk ny kunnskap mer effektiv og til enhver tid innenfor gjeldende lover, retningslinjer og etiske normer.

Ønsker du å vite mer om hva NorCRIN tilbyr av forskningsstøtte?
Se norcrin.no, ta kontakt med vår kontaktperson i din helseregion, eller sekretariatet ved Haukeland universitetssjukehus.

Vårt motto er «Mer forskning, bedre kvalitet og mindre administrasjon».

Flere av arbeidspakkene i NorCRIN fokuserer på å utvikle infrastruktur som har som mål å løse og harmonisere nasjonale oppgaver og utfordringer som vi enten får via oppdragsdokumenter fra HOD og RHF-ene, samarbeidspartnere, innspill fra andre infrastrukturer eller våre brukere, og som enkelt kan implementeres ved hvert sykehus. Dette vil føre til en mer samordnet, transparent og harmonisert gjennomføring ved alle sykehusene. I tillegg vil en rekke av tiltakene direkte styrke kompetanse til forskere og støttepersonell og gjøre dem i stand til å gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet. Eksempel på infrastruktur er prosedyrer for planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier, datahåndtering, monitorering, GCP- kurs og GCP- kursmal.

Hvis du ønsker å vite mer om hva NorCRIN tilbyr av forskningsstøtte så ta kontakt med NorCRIN kontaktperson i din helseregion.