Hva og hvem er NorCRIN?

Hva er NorCRIN?

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

Hvem er NorCRIN?

NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge; St. Olavs hospital HF, Oslo universitetssykehus HF, Stavanger universitetssjukehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Haukeland universitetssjukehus HF.

Kontaktinformasjon til forskningsstøtteenhetene innen NorCRIN-nettverket og hvilke tjenester som tilbys finner du her.

Sekretariatet for NorCRIN er lagt til St. Olavs hospital, og prosjektleder er Gunnar Morken, Direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved St. Olavs hospital HF.

Leder for styret i NorCRIN er Kristin Bjordal, leder for regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus HF.

Vårt motto er «Mer forskning, bedre kvalitet og mindre administrasjon».

NorCRIN utvikler bl.a. nasjonale prosedyrer for klinisk forskning, standardiserte Good Clinical Practice (GCP)-kurs og koordinering av monitoreringstjenester.
Gjennom NorCRIN-samarbeidet forventes følgende resultat:

  • Flere forskerinitierte kliniske studier
  • Flere nasjonale studier
  • Flere pasienter som deltar i kliniske studier
  • Deltakelse i flere internasjonale (nordiske/EU) studier
  • Flere industrifinansierte studier
  • Økt omfang av og gjennomføringshastighet på kliniske studier
  • Økt grunnlag for forskningsbasert klinisk praksis