International Clinical Trials Day (ICTD)

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge står i år for den nasjonale feiringen av Clinical Trials Day 20.05.2021

Opptaket etter ICTD 20.05.2021 finner du her.

Program:

Tidspunkt  TemaForelesere 
12.00 – 12.05  Innledning (inkl. ny funksjonalitet for rekruttering via Helseplattformen)  Leif Bjermer, Medisinsk rådgiver, Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge 
12.05 – 12.25  Rekruttering av pasienter til kliniske studier – suksesshistorier og utfordringer  Tobias Slørdahl, Forsker og lege, St.Olavs hospital  
12.25 – 12.45  Hvordan kan legemiddelindustrien bidra til økt pasientrekruttering?  Margrethe Bjurstrøm, Head of Clinical Operations, Boehringer Ingelheim 
12.45 – 13.05  Hvordan kan brukerinvolvering bidra til økt rekruttering av deltakere til kliniske studier?  Linn Hagedahl Bæra, Leder for brukererfaring, UKOM  
13.05 – 13.25  Effektiv pasientrekruttering til kliniske studier – erfaringer fra Utprøvingsenheten ved OUS.  Nikolai Kragøe Andresen, Forsker og lege, Utprøvingsenheten OUS.  
13.25 – 13.30  MED.hjelper  Prosjektleder Tone Skår, VIS Innovasjon  
13.30 – 13.35  Pause  
13.35 – 13.40  Utdeling av priser for beste artikler og avhandling i 2020Leif Bjermer, Medisinsk rådgiver, Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge 
13.40 – 13.55  Presentasjon fra vinner av beste artikkel  Avsløres 20.mai  
13.55 – 14.10  Presentasjon fra vinner av beste artikkel  Avsløres 20.mai  
14.10 – 14.25  Presentasjon fra vinner av beste avhandling  Avsløres 20.mai  
14.25 – 14.30  Avslutning  Leif Bjermer, Medisinsk rådgiver, Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge 

Hva ønsker vi å markere?
Hensikten med ICTD er å øke bevissthet og kunnskap om viktigheten av kliniske studier. Vi ønsker å vise forskningens betydning for utviklingen av god behandling, ved å informere allmenheten (inkl. pasienter og pårørende), sykehusets ansatte og forskere om den aktiviteten som pågår. Målet er å øke antallet kliniske studier, inkludere flere pasienter i studier og videreutvikle samarbeidet med industrien.

Bakgrunn for ICTD
International Clinical Trials Day (ICTD) feires den 20. mai hvert år. Dette er trolig dagen da en offiser i den britiske marinen, James Lind, utførte det man tror er den første prospektive, kontrollerte studien for å finne en mulig behandling mot skjørbuk. I sin samtid var sykdommen et stort problem, og den medførte forferdelige plager og høye dødstall blant mannskapene ombord på lengre skipsreiser. Dette var en stor utfordring både i handelsflåten, med til dels lange transportruter, og i marinen der sjøfolk var ombord i lengre perioder.

Hvordan kan dagen markeres?
Få gjerne forskere, brukerrepresentanter, pasientorganisasjoner osv. involvert i markeringen. De har førstehånds erfaring med sykdom og helse, og ser nytten av kliniske studier. Skriv gjerne en blogg, nevn dagen i et nyhetsbrev, intranett, morgenmøter, Facebook, LinkedIn, lokalavis, lokalradio – mulighetene er mange. Det er laget en fin brosjyre, som kan brukes til inspirasjon og kan lastes ned her.

#Spøromkliniskestudier (#Askaboutclinicaltrials) Denne emneknaggen kan benyttes hvis du legger ut noe i sosiale media. Det gjør det lettere å søke etter tekst og bilder.

Informasjon om årets nasjonale arrangement

Webinar – Nasjonal markering av Clinical Trials Day – 20. mai 2021

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ønsker velkommen til årets nasjonale arrangement i forbindelse med «Clinical Trials Day»! Det blir en dag med oppmerksomhet og anerkjennelse av medisinske fremskritt som kliniske forsøk har gitt, og en dag for å feire alle som jobber med pågående kliniske studier og morgendagens fremskritt. Årets tema for Clinical Trials Day er «Rekruttering av pasienter til kliniske studier», og alle våre foredragsholdere skal belyse denne saken fra forskjellige perspektiver. Den første delen vil bli arrangert i samarbeid med NorCRIN. Siste time vil bli viet til å vise frem våre fremragende regionale forskere, da det skal deles ut to priser for fremragende klinisk forskning fra Helse Midt-Norge. Dere vil høre mer om disse forskningsarbeidene fra forskerne selv. Alle er hjertelig velkomne til å være med på hele programmet.

Webinaret vil foregår på Zoom torsdag 20. mai kl. 12.00 – 14.30. 

Opptaket etter ICTD 20.05.2021 finner du her.