International Clinical Trials Day (ICTD)

20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier eller International Clinical Trials Day. Hensikten er å informere og skape interesse og kunnskap om kliniske studier. Bli gjerne med i dette!

International Clinical Trials Day ble startet i 2005 av ECRIN (European Clinical Reserarch Network). NorCRIN har tidligere år markert dagen med ulike nasjonale arrangementer. I år er det Ahus som står for programmet og de planlegger et seminar med tema: Presisjonsmedisin i kliniske studier – muligheter og utfordringer. Seminaret kan også følges digitalt.

Her er lenke til mer informasjon og program (som oppdateres etter hvert med lenke for digital deltakelse): Presisjonsmedisin i kliniske studier – muligheter og utfordringer – Akershus universitetssykehus (ahus.no)

Alle sykehus/HF oppfordres til å gjøre noe lokalt denne dagen. Post korona har vi flere muligheter enn foregående år, og antall innmeldte kliniske studier til SLV er stigende!

Hva ønsker NorCRIN å markere?

Hensikten med ICTD er å øke bevissthet og kunnskap om viktigheten av kliniske studier. NorCRIN ønsker å vise forskningens betydning for utviklingen av god behandling, ved å informere allmenheten (inkl. pasienter og pårørende), sykehusets ansatte og forskere om den aktiviteten som pågår. Målet er å øke antallet kliniske studier, inkludere flere pasienter i studier og videreutvikle samarbeidet med industrien. Markeringen i år skal løfte frem betydningen klinisk forskning har for muligheten til å utvikle bedre persontilpasset behandling.

Bakgrunn for International Clinical Trials Day

ICTD feires den 20. mai hvert år. Dette er trolig dagen da en offiser i den britiske marinen, James Lind i 1747, utførte det man tror er den første prospektive, kontrollerte studien for å finne en mulig behandling mot skjørbuk. I sin samtid var sykdommen et stort problem, og den medførte forferdelige plager og høye dødstall blant mannskapene ombord på lengre skipsreiser. Dette var en stor utfordring både i handelsflåten, med til dels lange transportruter, og i marinen der sjøfolk var ombord i lengre perioder. Sjømennene ble delt i 6 grupper som fikk enten cider, sitrus, eddik, krydderpasta med byggekstrakt, sjøvann eller svovelsyre. Det er ingen overraskelse at de som fikk cider eller sitrus ble friskere.

Hvordan kan dagen markeres lokalt?

Få gjerne forskere, brukerrepresentanter, pasientorganisasjoner osv. involvert i markeringen. De har førstehånds erfaring med sykdom og helse, og ser nytten av kliniske studier. Skriv gjerne en blogg, nevn dagen i et nyhetsbrev, intranett, morgenmøter, Facebook, LinkedIn, lokalavis, lokalradio – mulighetene er mange. Det er laget en fin brosjyre, som kan brukes til inspirasjon og kan lastes ned her. #Spøromkliniskestudier / #Askaboutclinicaltrials er emneknagger som kan benyttes hvis noe legges ut i sosiale media. Det gjør det lettere å søke etter tekst og bilder. Se opptaket fra ICTD i 2021