International Clinical Trials Day (ICTD)

I dag feirer vi International Clinical Trials Day!
For å kunne gi god behandling trengs forskning. Dette har blitt særlig tydelig denne våren når vi kjemper mot det globale covid-19-utbruddet uten tilgang på godkjente medikamenter eller vaksine. Den 20. mai hvert år markeres International Clinical Trials Day for å øke bevisstheten og kunnskapen rundt kliniske studier, og i bloggen kan du lese mer om kliniske studier i pandemitider.

Hva ønsker vi å markere?
Hensikten med ICTD er å øke bevissthet og kunnskap om viktigheten av kliniske studier. Vi ønsker å vise forskningens betydning for utviklingen av god behandling, ved å informere allmenheten (inkl. pasienter og pårørende), sykehusets ansatte og forskere om den aktiviteten som pågår. Målet er å øke antallet kliniske studier, inkludere flere pasienter i studier og videreutvikle samarbeidet med industrien.

Bakgrunn for ICTD
International Clinical Trials Day (ICTD) feires den 20. mai hvert år. Dette er trolig dagen da en offiser i den britiske marinen, James Lind, utførte det man tror er den første prospektive, kontrollerte studien for å finne en mulig behandling mot skjørbuk. I sin samtid var sykdommen et stort problem, og den medførte forferdelige plager og høye dødstall blant mannskapene ombord på lengre skipsreiser. Dette var en stor utfordring både i handelsflåten, med til dels lange transportruter, og i marinen der sjøfolk var ombord i lengre perioder.

ICTD 2020 – nasjonalt fokus blir forskning på behandling mot COVID-19
I lys av det som har hendt denne vinteren/våren vil årets nasjonale markering blir nedtonet, da helsetjenestene trolig vil ha et helt annet fokus, nemlig å begrense og behandle Korona-pandemien. Det vi ønsker å sette lys på er de forskerne som i løpet av kort tid har klart å sette sammen et forskningsprosjekt på COVID-19, og alle støttefunksjoner som har bidratt til å få dette i gang. I en normal situasjon vil det ta opptil et år (eller lengre tid) fra idé til oppstart, derfor vil årets kampanje fremheve hva vi kan få til både nasjonalt og internasjonalt når det virkelig gjelder.

ICTD 2020 – lokalt fokus
Selv om vi i NorCRIN på nasjonalt nivå ønsker å sette fokus på COVID-19, så betyr det ikke at dere lokalt må gjøre det samme. Dere som lager noe lokalt, står helt fritt i valg av tema og tiltak for å fremheve klinisk forskning.

#Spøromkliniskestudier
Emneknaggen brukes om dere legger ut noe på sosiale medier, og gir mulighet til å søke opp tekst, bilder osv.

Hvordan kan dagen markeres?
Få gjerne forskere, brukerrepresentanter, pasientorganisasjoner osv. involvert i markeringen. De har førstehånds erfaring med sykdom og helse, og ser nytten av kliniske studier. Skriv gjerne en blogg, nevn dagen i et nyhetsbrev, intranett, morgenmøter, Facebook, LinkedIn, lokalavis, lokalradio – mulighetene er mange. Det er laget en fin brosjyre, som kan brukes til inspirasjon og kan lastes ned her.

Informasjon om årets arrangementer:

St. Olavs hospital:
Lenke til webinar

OUS:
Lenke til nyhetsbrev
Lenke til LinkedIn

Ahus:
Lenke til nyhetssak
Søk på Facebook: Forskningspoliklinikk Ahus

Flere praktiske tips
For flere råd og tips om hvordan dagen kan organiseres, se her.