Kliniske intervensjonsstudier

Oversikt over kliniske intervensjonsstudier:

Informasjon om alle kliniske studier kan du finne ved å søke i ClinicalTrials.gov.

Du kan også finne oversikt over kliniske studier i Norge på kliniskestudier.helsenorge.no eller i REKs prosjektregister.