Sekretariatet har det daglige ansvaret for ledelse og drift av NorCRIN og ligger ved Haukeland universitetssjukehus.

Nina Jebsen

NorCRIN prosjektleder
nina.louise.jebsen@helse-bergen.no

Tlf: +47 95 88 94 48

Marianne Saugestad

NorCRIN nettverkskoordinator
NorCRIN@helse-bergen.no

Tlf. +47 99 27 93 66

Sigrun Hjelle

ECRIN korrespondent (EuCo)
sigrun.margrethe.hjelle@helse-bergen.no

Tlf. +47 97 19 75 20

Tonje Hellesund

NorCRIN økonom

NorCRIN@helse-bergen.no

Tlf. +47 48 08 64 03