NorCRIN partnere

Kontaktpersoner hos NorCRIN-partnerne:

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Navn: Cathrine Hartveit
Epost: cathrine.haga.hartveit@helse-bergen.no

NorCRIN sekretariat: Marianne Saugestad Epost: marianne.saugestad@helse-bergen.no

E-post sekretariat: NorCRIN@helse-bergen.no

– sekretariat