NorCRIN partnere

Samarbeidspartnere i NorCRIN er de seks universitetssykehusene i Norge: Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus (Ahus), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Haukeland universitetssjukehus (HUS), St. Olavs hospital (St.Olav) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Samarbeidet er regulert i konsortieavtalen.

Hver partner har en lokal NorCRIN kontaktperson

Akershus universitetssykehus (Ahus)

Navn: Anne Kristine Nordby Øvre
Epost: anne.kristine.nordby.ovre@ahus.no

Haukeland universitetssjukehus, Bergen (HUS)

Navn: Rebecca Irene Kongsvik

E-post: rebecca.irene.kongsvik@helse-bergen.no

Oslo universitetssykehus (OUS)

Navn: Martha Colban
Epost: marcol@ous-hf.no

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Navn: Kristin Jonsdottir
Epost: kristin.jonsdottir@sus.no

St. Olavs hospital, Trondheim (St.Olav)

Navn: Solveig Kvam
Epost: Solveig.Kvam@stolav.no


Universitetetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø (UNN)

Navn: Berit Gravrok
Epost: berit.gravrok@unn.no