Kontaktpunkt for kliniske studier

NorTrials har oppdatert oversikt over sykehusene og liste med kontaktpersoner.