Kontraktslaboratorier og produsenter

Apotekproduksjon AS/Farma Holding AS: Tilvirkning og distribusjon av studiemedisin.                                                                                                                                   
 
Diatec Monoclonals AS: GMP produksjon av antistoffer og proteiner fra cellekulturer for bruk i kliniske studier  
                                                                         
Vitas AS: Analytical Services – Kompetanse og tjenestetilbud                                                                                                                                                                                
 
Folkehelseinstituttet: Biofarmasøytisk produksjon, tilbud innen produksjon av legemidler og medisinske produkter til kliniske studier              
Kontaktinfo:
Truls Simensen, tlf 21 07 63 10
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo