Kurs i klinisk utprøving av medisinsk utstyr

NorCRIN partner St.Olavs hospital arrangerer kurs i utprøving av medisinsk utstyr som er gratis og åpent for alle fra hele landet.

Nyttig starthjelp ved klinisk utprøving av medisinsk utstyr

Tid og sted: 9. mai 2023 09:00 – 12.00 (Digitalt via Zoom) 

Kursinnhold: Hva skal til for å kunne gjennomføre en klinisk utprøving av medisinsk utstyr i forhold til gjeldende regelverk.

Målgruppe: Kurset retter seg mot forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av studier av medisinsk utstyr.

Lenke til påmelding  
Frist for påmelding er 2.5.2023. 

Kursmateriell og Zoom-lenke vil bli sendt ut 1 uke før kurset. Kursbevis vil bli sendt ut pr e-post i etterkant. 

Program kommer i løpet av våren.