Kurs i klinisk utprøving av medisinsk utstyr

NorCRIN partner St.Olavs hospital arrangerer kurs i utprøving av medisinsk utstyr som er gratis og åpent for alle fra hele landet.

Nyttig starthjelp ved klinisk utprøving av medisinsk utstyr

Tid og sted: 18.oktober 2022 09:00 – 11.45 (Digitalt via Zoom) 

Kursinnhold: Hva skal til for å kunne gjennomføre en klinisk utprøving av medisinsk utstyr i forhold til gjeldende regelverk.

Målgruppe: Kurset retter seg mot forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av studier av medisinsk utstyr.

Lenke til påmelding  
Frist for påmelding er 10.10.22. 

Kursmateriell og Zoom-lenke vil bli sendt ut 1 uke før kurset. Kursbevis vil bli sendt ut pr e-post i etterkant. 

Foreløpig program:

Tid Tema  Foredragsholder 
09:00 Velkommen  Ann Jorunn Sandstå, Monitor, KLINFORSK 
09:10 Klinisk utprøving av medisinsk utstyr Ingvild Gudim, Senior rådgiver, SLV 
09:40 NorTrials – Hvem er vi, og hva kan vi bidra medThomas Langø, faglig leder, NorTrials 
10:00Pause (10 min) 
10:10 Eksempler på gjennomførte utprøvinger med medisinsk utstyr Knut Hagen, Forskningsrådgiver, KLINFORSK 
Clinical Investigational Plan (Protokoll), Teknisk beskrivelse (IB) Knut Hagen, Forskningsrådgiver, KLINFORSK 
10:40Pause (10 min)
10:50 Good clinical practice i utprøvinger med medisinsk utstyr Ann Jorunn Sandstå, Monitor, KLINFORSK 
11:30 Oppsummering