Kursmateriell- Nasjonalt kurs i studiesykepleie

Litteraturliste
1. Rebecca Deal Poston, Christine R Buescher
The essential role of the clinical research nurse
Urol Nurs. Jan-Feb 2010;30(1):55-63, 77. doi: 10.7257/1053-816x.2010.30.1.55
2. Claire Louise Gibbs , Karen Lowton
The role of the clinical research nurse
Nurs Stand. 2012 Mar 7-13;26(27):37-40. doi: 10.7748/ns2012.03.26.27.37.c8986  
3. Irene Syse, Inger Schou Bredal
Studiesykepleiere – hvem er de og hva gjør de?
September 2013, Sykepleien Forskning, DOI: 10.4220/sykepleienf.2013.0089  
4. Caroline T Jones, Catherine A Griffith, Cheryl A Fisher et al.
Nurses in clinical trials: perceptions of impact in the research enterprise
Journ Research Nursing 2022, Vol 27(1-2) 50-65. doi: 20.1177/1744987 1211 073757
5. Bryan R Hansen, Claire L Whitehouse, Manka Nkimbeng et al.
Capturing the value and core concepts of the Clinical Research Nurse
Journ Research Nursing, 2022, Vol. 27(1-2) 32-47. doi: 10.1177/1744987 1211 073760
Anbefalt lesning
6. Helse- og omsorgsdepartementet:
Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021 – 2024
Nasjonal handlingsplan for kliniske studier