Legemiddelhåndtering i gjennomføringsfasen

SOP Legemiddelhåndtering ved gjennomføring av kliniske utprøvinger skal følges og før studiedatabasen skal lukkes må pkt. 4.1 i SOP Legemiddelhåndtering ved avslutning av kliniske utprøvinger følges.

Dersom det ikke benyttes hyllevare fra apotek, er det et krav om dokumentasjon om totalregnskap og destruksjon.

Studiemedisin – totalregnskap/Investigational Medicinal Product – Drug Reconciliation

Destruksjonslogg/Destruction of Investigational Medicinal Product