Legemiddelhåndtering i planleggingsfasen

SOP Legemiddelhåndtering ved oppstart av kliniske utprøvinger. Se siden Studiearkiv i planleggingsfasen for nødvendig dokumentasjon av utprøvingspreparater.