Nasjonal oversikt over covid-19-studier

Basert på innsamlede opplysninger fra helseregionene og deres underliggende miljøer vil det kontinuerlig oppdateres en nasjonal oversikt over covid-19-studier.

Nye studier meldes via questback.

Oversikten viser registrerte forskningsprosjekter (startet/planlagt) i spesialisthelsetjenesten som gjelder covid-19 pasienter. Oversikten er delt inn i 3 tabeller; behandlingsstudier, observasjonsstudier og andre.

I perioden etter registreringen vil trolig flere prosjektledere innlemme nye samarbeidspartnere og prosjektet endre status fra planlagt til pågående. For at listen til enhver tid skal være oppdatert ber vi om at prosjektledere melder slike endringer i e-post til NorCRIN@helse-bergen.no

Først publisert: 03.04.2020
Sist oppdatert: 20.12.2021
Antall nye studier: 2
Totalt antall studier: 126

Study design: Treatment
(11 studies)

Registrated
(month/year)
Project status Project leader/Contact info
Health trust/InstitutionStudy title/Aims of the study Study design Ethics approval BiobankFunding Patient categories Total number of patients to be includedAge of patientsCollaborative institutionsRegional health trust
03/2020 Completed Olav DalgardAkershus UniversitetssykehusNorwegian coronavirus disease 2019 (NO COVID-19) study: An open labeled randomized controlled pragmatic trial evaluate the antiviral effect of chloroquine in adult patients with SARS-COV-2 infection Treatment Yes YesYesHospitalized patients without intensive care200>18 years Helse Sør-Øst
04/2020PlanningTormod FladbyAkershus UniversitetssykehusControlling IFN responses for CoV Protection and adjuvant Treatment (CICPaT) – an adaptive, two-stage open label, pragmatic randomized controlled trial in hospitalized adults diagnosed with COVID-19TreatmentNoIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care150>18 yearsThe Norwegian Institute of Public Health University of OsloHelse Sør-Øst
03/2021OngoingCatherine Joyce TeigAkershus UniversitetssykehusTreating patients with anal incontinence using remote patient monitoring (RPM) during a pandemicTreatmentYesNoNoOutpatients6018-90 years oldHelse Sør-Øst
04/2020OngoingPål AukrustOslo UniversitetssykehusWHO: The NOR Solidarity multicenter trial on the efficacy of different anti-viral drugs in SARS CoV-2 infected patients

ClinicalTrials.gov
TreatmentYesYesYesIntensive care patientsInternational multicenter studyHelse Sør-Øst
04/2020OngoingLise Sofie Nissen-MeyerOslo UniversitetssykehusOpen randomized controlled phase 2 clinical trial for evaluation of safety and efficacy of COVID-19 convalescent plasma compared to standard care for treatment of COVID-19 disease among elderlyTreatmentYesYesYesInpatients other institutionsApprox 500>50 yearsNational multicenter study including blood banks, nursery homes and COVID-19-dedicated primary care institutions in several health regions.Helse Sør-Øst
04/2020OngoingHanne ScholzOslo UniversitetssykehusPlacenta-derived Decidual stromal cells (DSC) in the treatment of acute pulmonary diseaseTreatmentYesYesYesHospitalized patients without intensive careHelse Sør-Øst
04/2020OngoingFridtjof HeyerdahlOslo UniversitetssykehusInhaled NO as bridge to rapid sequence intubation in COVID-19 related hypoxemia (INOCOV-19)TreatmentYesNoYesHospitalized patients without intensive careHelse Sør-Øst
04/2020OngoingJon Henrik LaakeOslo UniversitetssykehusHandling oxygenation targets in adults with COVID-19 associated acute hypoxaemic respiratory failure in the ICUTreatmentYesNoYesHelse Sør-Øst
04/2020OngoingAnders ÅsbergOslo UniversitetssykehusPharmacokinetic population analysis of antiviral drugs in the NOR SOLIDARITY studyTreatmentYesYesYesHelse Sør-Øst
09/2020OngoingArne Vasli SøraasOslo UniversitetssykehusCod Liver Oil for COVID-19 Prevention StudyTreatmentYesYesYesOutpatients80000Helse Sør-Øst
12/2021 Ongoing Anne Margarita Dyrhol Riise Oslo Universitetssykehus A Phase 1/2 Study to Determine Safety and Immunogenicity of Two COVID 19 Vaccines VB10.2129 (RBD Candidate) and VB10.2210 (T Cell Candidate) Previously Vaccinated in Healthy Adult Volunteers Treatment YesNoYes16018-60 years oldHaukeland University Hospital Helse Sør-Øst

Study design: Observational
(84 studies)

Registered
(month/year)
Project status Project leader/Contact info
Health trust/InstitutionStudy title/Aims of the study Study design Ethics approval BiobankFunding Patient categories Total number of patients to be includedAge of patientsCollaborative institutionsRegional health trust
03/2020OngoingJørgen DahlbergAkershus UniversitetssykehusICU triageObservationalYes YesIntensive care patientsApprox 90All patients assessed for intensive care treatmentOslo University HospitalHelse Sør-Øst
03/2020PlanningJonn Terje GeitungAkershus UniversitetssykehusRadiology of Covid patientsObservationalNoNoIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Outpatients1-550-100Helse Sør-Øst
03/2020Ongoing Christopher InchleyAkershus UniversitetssykehusCOVID-19 in hospitalised Norwegian children – risk factors, outcomes and immunologyObservational Yes YesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Outpatients250≤ 18 yearsUniversity Hospital of North Norway; St Olavs Hospital; Oslo University Hospital; Stavanger University Hospital; Østfold Hospital; Vestre Viken Hospital; Fonna Health (Haugesund Hospital); Haukeland University Hospital, Bergen; Health Møre and Romsdal (Ålesund Hospital); Innlandet Hospital (Lillehammer); Nordland Hospital (Bodø); Norwegian Institute of Public HealthHelse Sør-Øst
03/2020OngoingTorbjørn OmlandAkershus UniversitetssykehusMekanismer bak sykelighet og dødelighet ved COVID-19

ClinicalTrials.gov
ObservationalYesYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care200>18 yearsHelse Sør-Øst
2020OngoingTorbjørn OmlandAkershus UniversitetssykehusUse of blood pressure medication and risk of COVID-19 infection and complicationsObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
03/2020OngoingGunnar EinvikAkershus UniversitetssykehusPatient reported outcomes and lung function after hospitalization for COVID-19 infection (PROLIFE)ObservationalYesNoYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care500>18Akershus University Hospital, University of Oslo, Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke, Oslo Universitetssykehus (OUS), Sykehuset Østfold Kalnes (SØ), Haukeland universitetssykehus (HUS), St. Olavs HospitalHelse Sør-Øst
04/2020PlanningAnne EskildAkershus UniversitetssykehusThe SARS Cov-2 epidemic among pregnant women and pregnancy outcomesObservationalNoOutpatients50 00030Departments of Microbiology in NorwayHelse Sør-Øst
04/2020OngoingTormod FladbyAkershus universitetssykehus HFControlling IFN responses for CoV Protection and adjuvant Treatment (CICPaT)ObservationalYesYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care200>18 yearsThe Norwegian Institute of Public Health University of OsloHelse Sør-Øst
05/2020OngoingSilje Bakken JørgensenAkershus universitetssykehusCovid-19 infections in health care workers with different levels of exposure to SARS-CoV-2 infected patients (COVPROTECT)ObservationalYesYesNoOutpatients400adultsHelse Sør-Øst
07/2020OngoingKnut StavemAkershus universitetssykehusPatient-reported outcomes and thromboembolism after COVID-19 without hospitalization (PROTROM)ObservationalYesNoYesOutpatients900>18Akershus University Hospital, Østfold Hospital, Fürst laboratoryHelse Sør-Øst
07/2020PlanningMy SvenssonAkershus universitetssykehusPulmonary ultrasound as a diagnostic tool in patients with COVID-19 infectionObservationalYesNoNoHospitalized patients without intensive care40Above 18Helse Sør-Øst
03/2021OngoingVegard Bruun Bratholm WyllerAkershus universitetssykehusLong-term effects of COVID-19 in adolescents (LoTECA)ObservationalYesYesNoOutpatients50012-25 years old
03/2021OngoingTorbjørn OmlandAkershus universitetssykehusCovid-19 og langtidsskader på hjertetObservationalYesNoNoOutpatients100>18Helse Sør-Øst
04/2020PlanningGrethe Åstrøm UelandBergen/Noklus/Norwegian diabetesregistry for AdultsPatient reported outcome measures (PROMS) in patients with diabetes mellitus type I og II under the Covid-19 pandemic 2020ObservationalYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Outpatients10 000 with type 1 diabetes and 19 000 with type 2 diabetes18 – 100 årThe Norwegian diabetes registry for adults collects data from all health regions in NorwayHelse Vest
03/2020Ongoing Marius MyrstadBærum sykehus Vestre Viken HFCovid-19 at BæRum hospital – Acute care and outcomes (The COBRA-study)Observational No YesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive careAll patients admitted to hospital with covid-1918 years and olderHelse Sør-Øst
03/2020FinalisedHans FlaattenHaukeland UniversitetssjukehusPrognostic factors in criticall ill patients with COVID-19 infection ≥ 70 years. A multicenter international study: COVIP

ClinicalTrials.gov
ObservationalYesNoYesIntensive care patients1346 (total no. of included patients)≥7010 hospitals in Norway, including all region hospitals. 28 countries and 139 ICUs throughout Europe & IsraelHelse Vest
03/2020OngoingHilde EngjomHaukeland UniversitetssjukehusCOVID19 in pregnancy- NorwayObservationalYesNoYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/OutpatientsNational Advisory Unit for Womens’s Health and the Norwegian Institute of Public HealthHelse Vest
03/2020OngoingRebecca CoxHaukeland UniversitetssjukehusCOVID-19 infection in the general population and health care workersObservationalYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Outpatients/Inpatients other institutions25000-100Haukeland University Hospital, University in Bergen, Haraldsplass Hospital, Bergen Kommune, Stavanger University HospitalHelse Vest
04/2020OngoingCecilie SvanesHaukeland Universitetssjukehus/ Universitetet i BergenSusceptible to Covid-19ObservationalNoYesOutpatients200about 20-70 yearsHaukeland Universityhospital and University of BergenHelse Vest
06/2020PlanningArvid Steinar HaugenHaukeland universitetssykehus, Helse BergenAssessment of teamwork, communication and consistency of care in surgical teams during the Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus 2 pandemicObservationalYesYesNoHospitalized patients without intensive care600>18(Recruiting)Helse Vest
03/2020OngoingEystein HusebyeHelse BergenObservational study of Covid-19 infections in patients with primary adrenal insufficiencyObservationalYesNoYesOutpatients10018 and aboveAll somatic hospitals in NorwayHelse Vest
03/2020OngoingOddbjørn HoveHelse Fonna HFTeleconsultation for adults with developmental disabilitiesObservationalNoYesOutpatients5018+Helse Vest
04/2020OngoingKjetil SøreideHelse StavangerCovidSurg

ClinicalTrials.gov
ObservationalYesNoYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care2500?>18 yearsGlobal, international, currently >150 countriesHelse Vest
04/2020OngoingLise Tuset GustadNord-Trøndelag HFClinical characterization of Coronavirus disease (COVID-19) and long-term consequences on individual and communitiesObservationalYesYesIntensive care patients1200>18HNT HF, NTNU, SINTEF, Helse Bergen, University of MichiganHelse Midt-Norge
04/2020OngoingArne Vasli SøraasOslo UniversitetssykehusRisk factors for community- and workplace transmission of COVID-19

ClinicalTrials.gov
ObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
04/2020OngoingKristin HofsøOslo UniversitetssykehusSurvival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUsObservationalYesNoYesIntensive care patientsHelse Sør-Øst
04/2020OngoingMette KalagerOslo UniversitetssykehusCOVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of ActivitiesObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
04/2020OngoingKjetil SundeOslo UniversitetssykehusIntensive medicine priority decisions during the COVID-19 pandemic (INTENSIVE TRIAGE)ObservationalYesNoYesIntensive care patientsHelse Sør-Øst
04/2020OngoingLars WikOslo UniversitetssykehusUse of self-report and sensors for monitoring clinical parameters during home isolation of patients with COVID-19 infectionObservationalYesNoYesOutpatientsHelse Sør-Øst
2020OngoingTine GrimholtOslo UniversitetssykehusThe aims are to study a representative sample of Norwegian people, their quality of life, stress and coping strategies during the first phase of the corona outbreak in NorwayObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
05/2020OngoingTine GrimholtOslo UniversitetssykehusMental reactions to COVID-19 among adults with heart failureObservationalYesNoYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Outpatients/Inpatients other institutions2000AdultsHelse Sør-Øst
04/2020PlanningLene Bergendal SolbergOslo UniversitetssykehusLongitudinal population-based environmental seroepidemiological investigation protocol for COVID-19 virus infection in healthcare workers in an orthopeadic emergency departmentObservationalNoYesHelse Sør-Øst
04/2020OngoingElfrida Hartveit KvarsteinOslo UniversitetssykehusVulnerable patients with personality disorder – consequences of the corona crisisObservationalYesNoYesOutpatients Helse Sør-Øst
04/2020OngoingJan Cato HolterOslo Universitetssykehus HFNorwegian SARS-CoV-2 study

ClinicalTrials.gov
ObservationalYesYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care1000 or more18 years and older8 hospitals in Norway, including all region hospitals, taking part in ISARIC COVID-19 Global data collaborativeHelse Sør-Øst
2020OngoingMaria Stylianou KorsnesOslo UniversitetssykehusCOVID-19 impact on patient careObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
2020FinalisedPeter Monrad-HansenOslo UniversitetssykehusAppendicitis presentation and treatment before and after COVID-19; business as usual, or delay?ObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingKristian TonbyOslo UniversitetssykehusCOVID-19 OUS. Kvalitetsregister for alle pasienter innlagt ved Oslo Universitetssykehus med COVID-19 sykdomObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingMargrethe von TangenOslo UniversitetssykehusRetrospektiv vurdering av triagering av Covid-19 pasienter ved bruk av nytt Kap 41: Mistanke om Corona-infeksjonObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
2020PlanningTrond H. DisethOslo UniversitetssykehusHow to prevent social isolation and psychosocial dysfunction in the general child population and in children with chronic/severe somatic diseases facing the COVID-19 pandemicObservationalNoNoHelse Sør-Øst
2020OngoingSøren PischkeOslo UniversitetssykehusPrevalence of complement activation in COVID-19 patients admitted to OUSObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingKristin BjordalOslo UniversitetssykehusDevelopment of an international questionnaire to assess patient-reported symptoms and concerns related to COVID-19 disease, the COVID-19 QLQ-##ObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingStig EvensenOslo UniversitetssykehusCOPSYC-19: Consequences for patients with psychosis from the SARS-CoV-2 shut-downObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingJostein Skjalg HagemoOslo UniversitetssykehusPrehospital treatment of «silent hypoxia» in young patients COVID-19ObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingErik Koldberg AmundsenOslo UniversitetssykehusLaboratory diagnostics for risk stratification in COVID-19ObservationalYesYesYesHelse Sør-Øst
2020OngoingÅslaug HellandOslo UniversitetssykehusSARS-CoV-2 and CancerObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingIrene LieOslo UniversitetssykehusA Norwegian study on views and experiences of health care professions working in intensive care units during the COVID-19 pandemicObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingSuraj Bahadur ThapaOslo UniversitetssykehusPsychological distress and Coping in Psychiatric Patients during COVID-19 pandemic (PsyCo-COVID-19): A cross-sectional study at Oslo University HospitalObservationalYesNoYesHelse Sør-Øst
2020PlanningArne Eltvedt FianeOslo UniversitetssykehusEuroECMO-COVIDObservationalNoNoHelse Sør-Øst
2020OngoingLudvig MuntheOslo Universitetssykehus HFDefining the immune cells that correlate with fatal acute lung injury in COVID-19ObservationalNoYesYesHelse Sør-Øst
05/2020OngoingHilde WøienOslo Universitetssykehus HFDelirium in critically ill patients with SARS-CoV-2 infectionObservationalNoNoYesIntensive care patients1000Helse Sør-Øst
2020OngoingKristin Lie RommOslo Universitetssykehus HFCOPE – Corona pandemic experiences by patients with psychotic – and bipolar disordersObservationalYesNoYesHospitalized patients without intensive care/Outpatients300Helse Sør-Øst
05/2020OngoingAnn Lee SolevågOslo Universitetssykehus HFVisitor bans in hospitals: How are newborn infants affected during the COVID-19 pandemic?ObservationalYesYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care300InfantsHelse Sør-Øst
06/2020OngoingAnne Hege AamodtOslo Universitetssykehus HFThe Norwegian study of nervous system manifestations and sequelae in COVID-19 (NeuroCOVID)ObservationalNoYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive careHelse Sør-Øst
06/2020OngoingKarsten MidtvedtOslo Universitetssykehus HFCOVID IgG KTxObservationalYesYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Outpatients/Inpatients other institutions3700Helse Sør-Øst
08/2020OngoingLise Sofie Nissen-MeyerOslo Universitetssykehus HFNORPLASMA monitorObservationalYesNoYesIntensive care patients50Helse Sør-Øst
08/2020PlanningVasilis SitrasOslo Universitetssykehus HFCOVID-19 in Pregnancy, Childbirth and Puerperium (COVID-Preg-ChiP Study)ObservationalYesYesNoOutpatients200Pregnant womenHelse Sør-Øst
08/2020OngoingRandi OpheimOslo Universitetssykehus HFViews of patients with inflammatory bowel disease on the COVID-19 pandemic and the health care service – a Quality studyObservationalNoNoYesHospitalized patients without intensive care1000Helse Sør-Øst
08/2020OngoingEllen RuudOslo Universitetssykehus HFEffect of the COVID19 pandemic on pediatric cancer incidence at Oslo University HospitalObservationalNoNoYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Outpatients90>18Helse Sør-Øst
09/2020OngoingNina M. KynøOslo Universitetssykehus HFPandemic 2020 – Parental debut in isolationObservationalNoNoYesIntensive care patients25Helse Sør-Øst
09/2020PlanningKirsti TøienOslo Universitetssykehus HFVisiting restrain to hospitals; family caregivers of COVID-19 ICU-patients experiences. An exploratory studyObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
10/2020OngoingAnsgar HeckOslo universitetssykehus HFCOVID-19 in patients with pituitary diseaseObservationalYesYesYesHelse Sør-Øst
03/2021PlanningHanne Birgit AlfheimOslo universitetssykehus HFCorona virus-related visitation restrictions enforced in ICUs in the Scandinavian countries – what can we learn to meet future challenges?ObservationalNoNoNoHelse Sør-Øst
03/2021OngoingElisabeth BøOslo universitetssykehus HFPhysiotherapy treatment of hospitalised patients with COVID-19 at Oslo University HospitalObservationalNoNoNoIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care500
03/2021OngoingAne Gerda Z. ErikssonOslo universitetssykehus HFInfluence of the COVID-19 pandemic on women with gynecological cancerObservationalNoNoNoOutpatients1500
03/2021OngoingAnn FærdenOslo universitetssykehus HFThe COVID-19 pandemic: Reactions from of acutely ill psychiatric patientsObservationalNoNoNoHospitalized patients without intensive care50
03/2021PlanningAnn FærdenOslo universitetssykehus HFThe COVID-19 pandemic: Reactions from mental health workers in the acute psychiatric departmentObservationalNoNoNoHelse Sør-Øst
03/2021OngoingArne KolstadOslo universitetssykehus HFMonitoring of immunological response to COVID-19 vaccine in lymphoma/leukemia patients treated with anti-CD20 monoclonal antibodies and in patients who have completed allogenic stem cell transplantationObservationalYesYesNoHospitalized patients without intensive care/Outpatients200Helse Sør-Øst
03/2021OngoingBjørn MoumOslo universitetssykehus HFSecure IBD registry. Surveillance epidemiology of Coronavirus (COVID-19) under research exclusion.ObservationalNoNoNoHospitalized patients without intensive care/Outpatients10YesInternational databaseHelse Sør-Øst
03/2021PlanningLise Sofie Nissen-MeyerOslo universitetssykehus HFBlood donor screening anti-SARS-CoV2ObservationalYesYesYes, OUSHelse Sør-Øst
03/2021OngoingAndreas SeierstadOslo universitetssykehus HFCOVID-19 and labor market participation for young adults with psychosisObservationalNoNoNoOutpatients6Helse Sør-Øst
03/2021OngoingKetil StordalOslo universitetssykehus HFCOVID-19 and children in BERET-19ObservationalNoNoNoHospitalized patients without intensive careHelse Sør-Øst
2020OngoingOliver Distler

Local contact OUS:
Anna Hoffmann-Vold
Zürich University hospital, SwitzerlandCOVID-19 in the EUSTAR cohort of systemic sclerosisObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingGrete Dyb

Local contact OUS:
John-Anker Zwart
Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies, Universitetet i OsloStress responses and health complaints among hospital staff working in intensive care units and clinical wards during the COVID-19 pandemicObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
2020PlanningMargrethe Greve-Isdahl

Local contact OUS:
Per Kristian Knudsen
Norwegian Institute of Public Health, OsloMINI-Nor Maternal and Infant Immunity against Vaccine Preventable Diseases in NorwayObservationalNoNoHelse Sør-Øst
2020OngoingLocal contact OUS:
Geir E. Tjønnfjord
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New YorkExamining COVID19 Course and Outcomes in Patients Previously Diagnosed with Chronic Lymphocytic LeukemiaObservationalNoNoYesHelse Sør-Øst
04/2020OngoingErik SolligårdSt. Olavs hospitalCUT COVID-19 Coronaundersøkelsen Trøndelag – Risk stratification of severe COVID-19 infection in children and adultsObservationalYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care20000-100 yearsHelse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, NTNU, UNNHelse Midt-Norge
12/2021OngoingRagna Elise Støre Govatsmark St. Olavs hospital Effekt av Covid-19 pandemien på innleggelse og behandling av hjerteinfarkt i Norge Observational NoNoNo Intensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Inpatients other institutions 80000OUS, Haukeland, UNN, Arendal sykehus, Ahus, Volda sjukehusHelse Midt-Norge
04/2020PlanningLine PedersenSt. Olavs and Sørlandet HospitalHome monitoring and followup og COVID-19 patientsObservationalNoHospitalized patients without intensive care/Outpatients200From 18 and up.St.Olavs Hospital and Sørlandet HospitalHelse Midt-Norge
03/2020PlanningTorbjørn Moe EggebøStavanger universitetssjukehusCovid-19 infection in pregnancyObservationalNoOutpatients400018-50Helse Vest
04/2020OngoingIngvil MjaalandStavanger universitetssjukehusKvalitetsoppfølging av pasienter med tidlig brystkreft som får endret fraksjonering i strålebehandling som følge av Covid-19 pandemien.ObservationalNoYesOutpatients30 patients, maybe more if the pandemic lasts longer18 years or olderHelse Vest
08/2020OngoingAnne Kristin Møller FellSykehuset TelemarkThe Corona and COVID-19 study in Telemark and AgderObservationalYesYesYesOutpatients500018 and olderSørlandet SykehusHelse Sør-Øst
04/2020OngoingChristine M. JonassenSykehuset ØstfoldViral factors associated with severe cases of COVID-19ObservationalNoYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/Outpatients/Inpatients other institutions150>18Helse Sør-Øst
03/2020PlanningGernot ErnstVestre Viken HF, Kongsberg sykehusLoss of olfaction as an early predictor for the development of critical COVID-19 infectionsObservationalNoOutpatients200>18Helse Sør-Øst
03/2020PlanningGernot ErnstVestre Viken HF, Kongsberg sykehusHeart Rate Variability as prognostic factor in patients with COVID-19 infectionObservationalNoIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care60>18Helse Sør-Øst

Study design: Other
(31 studies)

Registered
(month/year)
Project status Project leader/Contact info
Health trust/InstitutionStudy title/Aims of the study Study design Ethics approval BiobankFunding Patient categories Total number of patients to be includedAge of patientsCollaborative institutionsRegional health trust
04/2020OngoingEspen Saxhaug KristoffersenAkershus universitetssykehus HFNeurology during the pandemic (NeuroPan)OtherNoNoYes100-150>18 yearsOslo University Hospital and Haukeland University HospitalHelse Sør-Øst
05/2020OngoingEspen Saxhaug KristoffersenAkershus universitetssykehus HFStroke during a pandemic (StrokePan) studyOtherYesNoYesHospitalized patients without intensive care35017-100Helse Sør-Øst
03/2021OngoingHege Vangstein AamotAkershus universitetssykehus HFWhole genome sequencing of SARS-CoV-2 virus: CoV-seqOtherYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/OutpatientsHelse Sør-Øst
04/2020OngoingIngrid MiljeteigHelse BergenPriority dilemma, moral distress and support experienced by physicians and nurses in Helse Vest during the COVID-19-epidemicOtherYesYesUniversity of BergenHelse Vest
07/2020OngoingDagny Faksvåg HaugenHelse BergenExperience of end-of-life care during the Covid-19 crisisOtherYesNoYesMaximum 292 participants in Norway>18Erasmus University Medical Centre, Rotterdam (lead) and partners in several other countriesHelse Vest
04/2020PlanningHarleen GrewalHelse Bergen og Universitet i BergenCohort study of COVID-19 Nested within a Randomised Controlled Trial of Patients Hospitalised with Community Acquired Pneumonia: Disease severity, Optimised management, and OutcomesOtherYesHospitalized patients without intensive careUncertain, would depend upon the evolution of the epidemic.Adults ≥18 yearsCopenhagen University, Leiden University (Netherlands), University of Southampton (UK)Helse Vest
2020PlanningMette TollånesUniversitetet i BergenProtokoll for utprøving av immunologiske hurtigtester for COVID-19OtherNoNoHelse Vest
04/2020OngoingArne Broch BrantsæterOslo UniversitetssykehusSerum standard for COVID-19 vaccineOtherNoYesYesHelse Sør-Øst
04/2020OngoingAnders ÅsbergOslo UniversitetssykehusCOVID-19 outcome in patients with chronic kidney diseaseOtherYesYesYesHospitalized patients without intensive careHelse Sør-Øst
04/2020OngoingGunnveig GrødelandOslo UniversitetssykehusNovel vaccine development against COVID-19OtherYesNoYesHelse Sør-Øst
04/2020OngoingTom MalaOslo UniversitetssykehusAbdominal pain in COVID-19 patientsOtherYesNoYesHospitalized patients without intensive careHelse Sør-Øst
04/2020OngoingMarius RehnOslo UniversitetssykehusPre-hospital management of COVID-19OtherNoNoYesHospitalized patients without intensive careHelse Sør-Øst
04/2020OngoingTom Hemming KarlsenOslo UniversitetssykehusAn anonymized GWAS to urgently query host genetic predisposition to severe COVID-19 (SARS-CoV-2 infection) lung diseaseOtherYesYesYesHospitalized patients without intensive careHelse Sør-Øst
04/2020PlanningArne KlunglandOslo UniversitetssykehusEpitranscriptomic regulation of viral fitness upon SARS-CoV-2 infection; a host-virus studyOtherNoNoHelse Sør-Øst
04/2020PlanningStefan KraussOslo UniversitetssykehusPharmacological WNT inhibition to attenuate the cytokine storm, the central severe complication in COVID-19 infectionsOtherNoNoHelse Sør-Øst
04/2020PlanningFridtjof Lund-JohansenOslo UniversitetssykehusCOVID-19 immunity in the populationOtherNoNoHelse Sør-Øst
04/2020OngoingLudvig MuntheOslo UniversitetssykehusEstablishing in tube-diagnostic tests for immunity or susceptibility for SARS-CoV-2 in elderly cancer patients and in high-risk childrenOtherNoNoYesHelse Sør-Øst
04/2020OngoingKarl ØyriOslo UniversitetssykehusResearch and Development for a low-cost, quickly produced mechanical ventilator capacity scaling system for Covid-19 affected communitiesOtherNoNoYesHelse Sør-Øst
04/2020PlanningCharles Ethan PaccioneOslo UniversitetssykehusThe Mind-Body App for Mental Health ManagementOtherNoNoHelse Sør-Øst
04/2020PlanningSimon RaynerOslo UniversitetssykehusIntegrated novel intervention strategies for COVID-19 : Using data mining to fight current and future pandemicsOtherNoNoHelse Sør-Øst
04/2020PlanningTone TønjumOslo UniversitetssykehusReversing COVID-19 (RevCOVID-19)OtherNoNoHelse Sør-Øst
2020OngoingAtle BjørnerudOslo UniversitetssykehusArtificial intelligence to quantify important segments from CT in COVID-19OtherNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingHåvard KalvøyOslo UniversitetssykehusSplitting one ventilator for multiple patientsOtherNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingKristin Lie RommOslo UniversitetssykehusREACT-NOR – react now!
Remote follow-up of relatives of patients with psychosis during the COVID-19 crisis
OtherNoNoYesHelse Sør-Øst
2020OngoingLars EideOslo UniversitetssykehusCOVID-19 general biobankOtherYesYesYesHelse Sør-Øst
05/2020OngoingKjetil TaskénOslo Universitetssykehus Immunoregulatory and antiviral properties of compounds derived from anti-malaria drugs as hydroxychloroquineOtherNoNoYesHelse Sør-Øst
05/2020OngoingEivind HovigOslo UniversitetssykehusProduction of «in house» versions of reverse transcriptase and Taq DNA polymerase for use in SARS-CoV-2 assaysOtherNoNoYesHelse Sør-Øst
03/2020PlanningLars LienSykehuset InnlandetThe impact of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak on people with concurrent mental health and substance use disordersOtherNoOutpatients2518-65VID, HINNHelse Sør-Øst
04/2020OngoingLars Petter BjørnsenSt. Olavs hospital Universitetssykehus TrondheimUltralydsdiagnostikk av mistenkt COVID-19 smittede pasienter i akuttmottaketOtherYesNoYesHospitalized patients without intensive care200Over 16 årSørlandet sykehus HF, St Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus, Oslo universitetssykehus Ullevål, Nordlandssykehuset HF Bodø, Drammen sykehus, Sykehuset Telemark HF Skien, Stavanger universitetssykehus, Akurshus universitetssykehusHelse Midt-Norge
05/2020OngoingHege Selnes HaugdahlHelse Nord-Trøndelag HFIsolated and critically ill – experiences of video-communication between ICU family members and ICU nurses and physicians during the Covid-19 diseaseOtherNoNoYesIntensive care patients8-12 ICU family membersUiT The Arctic University of NorwayHelse Midt-Norge
04/2020OngoingWaleed GhanimaSykehuset ØstfoldResearch biobank for internal medicineOtherYesYesIntensive care patients/Hospitalized patients without intensive care/OutpatientsHelse Sør-Øst