Nasjonale avtalemaler

TTO Helsenettverk, under ledelse av Inven2, har utarbeidet avtalemaler som kan benyttes som utgangspunkt for avtaler i forbindelse med oppdragsforskning, for firma som ikke selv har avtalemaler de vil benytte.

Malene kan tilpasses den enkelte studie og institusjon, da institusjonene har forskjellig organisering med evt. bruk av ekstern håndtering av avtaleinngåelse.  

Malene finnes på Inven2s hjemmesider da dette ikke er NorCRIN-dokumenter. Lenke til de ulike avtalemalene er gitt nedenfor,