Kliniske forskningsnettverk

NorCRIN har påtatt seg å fremskaffe en oversikt over norske forskningsmiljøer som via nasjonalt eller internasjonalt samarbeid gjennomfører kliniske studier i Norge.

Formålet med dette arbeidet har vært å

  • sikre at pasienter og helsepersonell fra alle deler av landet er i stand til å delta i og dra nytte av klinisk forskning
  • integrere helseforskning og pasientbehandling
  • forbedre kvaliteten, hastigheten og koordinering av klinisk forskning
  • sikre effektiv bruk av ressurser

Denne oversikten er mulig ikke komplett, men listen vil oppdateres med jevnlige revisjoner etter innspill fra brukere av NorCRIN hjemmeside og NorCRIN partnere. Siste revisjon ble gjort i september 2018.

Oversikt over kliniske forskningsnettverk i Norge