Kliniske forskningsnettverk

Der finnes en rekke internasjonale forskningsstøttenettverk som kan bistå norske forskere i planlegging av studier med internasjonal deltagelse. NorCRIN har et naturlig samarbeid med mange av disse:

Lenke til tabell for internasjonale forskningsstøttenettverk

Norge og Norden har flere nasjonale/regionale forskningsstøttenettverk som dekker ulike felt innen klinisk forskning:

Lenke til tabell for nasjonale/skandinaviske forskningsstøttenettverk

Nasjonalt er der etablert en rekke forskningsnettverk som via nasjonalt eller internasjonalt samarbeid gjennomfører kliniske studier i Norge:

Oversikt over kliniske forskningsnettverk i Norge  (under revisjon)

Tabellene og oversikten over er ment å

  • bidra til at forskere kan sikre at pasienter og helsepersonell fra alle deler av landet får mulighet til å delta og dra nytte av klinisk forskning
  • stimulere til å integrere helseforskning og pasientbehandling
  • bidra til å forbedre kvalitet, effektivitet og koordinering av klinisk forskning
  • sikre informasjonsflyt og derved kunne bidra til effektiv bruk av ressurser

Tabellene er ikke komplette men vil oppdateres med jevnlige revisjoner etter innspill fra brukere av NorCRIN hjemmeside og NorCRIN partnere. Siste revisjon ble gjort i januar 2023.