Nasjonalt kurs i studiesykepleie

Nasjonalt NorCRIN-kurs i studiesykepleie på plass fra januar 2022!

Kompetente studiesykepleiere spiller en avgjørende rolle i gjennomføring av kliniske studier, og vil være sentrale aktører for å oppnå målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning i utprøvingsaktivitet i tråd med nasjonal handlingsplanen for kliniske studier. Kliniske studier er komplekse og innebærer økt risiko knyttet til nye preparater eller metoder. Det forutsettes derfor spesialkompetanse hos studiepersonell for ivaretagelse av pasientens sikkerhet, helse og integritet. Skal pasientene gis økte muligheter for deltagelse i kliniske studier kreves både kompetanseheving og utvidet forskningskapasitet ved norske sykehus, og kurset tar sikte på å dekke et behov for opplæring som til nå ikke har vært tilgjengelig i Norge. Målgruppen for kurset er sykepleiere som ønsker å bidra til integrert behandlingsforskning ved en klinisk avdeling eller forskningspost. Innholdsmessig berører kurset et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen. For lett tilgang for sykepleiere landet rundt gjennomføres kurset digitalt som kombinasjon av webinar (ved oppstart og ved kursavslutning) og selvstudium (videoforedrag pluss e-læring) med et totalt kursomfang på ca. 25 timer.

Første kurs er en pilotgjennomføring med følgende faste dager for webinar-delene av kurset:

torsdag 13. januar kl. 12.00 – 15.00 og torsdag 10. februar 12.00 – 14.00.

Kurset blir i første omgang kun tilgjengelig for ansatte i de regionale helseforetakene via læringsportalen, men det planlegges å åpne for eksterne i løpet av 2022. Det blir totalt 36 plasser på kurset, som består av gruppearbeid (under webinarene) samt selvstudium i form av til sammen ca. 20 bolker i form av e-læringskurs, videoforedrag og hjemmeoppgaver som skal gjennomføres/innleveres før avsluttende webinar 10. februar. Tentativt vil påmeldingen være åpen i uke 50, så følg med på NorCRIN sin hjemmeside!