Nasjonalt kurs i studiesykepleie

Med dette kurset ønsker NorCRIN å bidra til kompetanseheving som ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning i utprøvingsaktivitet i tråd med nasjonal handlingsplan for kliniske studier. 
Hovedmålgruppen for opplæringen er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost. Kurset berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen, og fokuserer primært på praktisk utøvelse av studiesykepleie innenfor rammen av gjeldene regulatoriske krav. 
For lett tilgang for studiesykepleiere i hele landet gjennomføres kurset digitalt som kombinasjon av webinarer (m/gruppearbeid) og selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteraturstudium, hjemmeoppgaver). Totalt kursomfang er beregnet til ca. 25 timer for de som har erfaring med studiesykepleie, mens uerfarne må beregne mer tid. 

Husk å holde av tidspunktene i din kalender og avtal med arbeidsgiver at du får anledning til å delta på begge 2 webinarene og tid til å gjennomføre hjemmeoppgavene (krav for å få godkjent kurs). 
Webinarene foregår på onsdag 26. okt. 2022 kl. 12.00 – 15.30 og onsdag 23. nov. kl. 13.00 – 15.30.

Materialet for selvstudium (e-læringskurs) vil være tilgjengelig i Læringsportalen ved HFene, og selvstudium og hjemmeoppgaver skal fullføres innen siste webinar/23. november hvor svar på oppgavene gjennomgås i grupper. Der er ca. 40 plasser på kurset som vil bli fordelt mellom foretakene. 

Om du er interessert, fyll ut alle punkter i dette skjemaet og send inn. Du vil få beskjed via e-postadressen du oppgir om du kommer med på kurset. E-postadressen vil også bli brukt på en deltakerliste som deles med alle deltakerne.

Påmeldingsfrist 25. sept. kl. 12.00

Klikk her for kursprogram (pdf)

Ved spørsmål, ta kontakt med norCRIN@helse-bergen.no