Nasjonalt kurs i studiesykepleie

Med dette kurset ønsker NorCRIN å bidra til kompetanseheving som ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning i utprøvingsaktivitet i tråd med nasjonal handlingsplan for kliniske studier. 
Hovedmålgruppen for opplæringen er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost. Kurset berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen, og fokuserer primært på praktisk utøvelse av studiesykepleie innenfor rammen av gjeldene regulatoriske krav. 
Første kursdag vil denne gang bli med fysisk møte innenfor hvert enkelt helseforetak og digitalt gjennomføring for de som ikke har mulighet for fysisk møte. Andre kursdag vil avholdes som webinar. De fysiske møtene vil bli på: Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital-universitetssykehuset i Trondheim, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. 
Det vil være en kombinasjon av fysisk møte/webinar (m/gruppearbeid) og selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteraturstudium, og hjemmeoppgaver). Totalt kursomfang er beregnet til ca. 25 timer for de som har erfaring med studiesykepleie, mens uerfarne må beregne mer tid. 

Husk å holde av tidspunktene i din kalender og avtal med arbeidsgiver at du får anledning til å delta på begge to kursdager, samt tid til å gjennomføre hjemmeoppgavene (krav for å få godkjent kurs). 
Kursdag/webinar’ene foregår på onsdag 12.april. 2023 kl. 12.00 – 15.30 og onsdag 10.mai. 2023 kl. 13.00 – 15.30. 

Materialet for selvstudium (e-læringskurs) vil være tilgjengelig i Læringsportalen ved HF’ene, og selvstudium og hjemmeoppgaver skal fullføres innen siste webinar/10. mai hvor svar på oppgavene gjennomgås i grupper. Det er ca. 80 plasser på kurset som vil bli fordelt mellom foretakene. 

Om du er interessert, fyll ut alle punkter i påmeldingsskjemaet og send inn. Du vil få beskjed via e-postadressen du oppgir om du kommer med på kurset. E-post adressen vil også bli brukt på en deltakerliste som deles med alle deltakerne.

Ved spørsmål, ta kontakt med kurskoordinator Tanja Igland, på e-post: tanja.igland@helse-bergen.no

Påmeldingsfrist 15 mars kl. 12.00