NorCRIN St. Olavs hospital

NorCRIN
St. Olavs hospital
Kunnskapssenteret
Olav Kyrres gate 10
7030 Trondheim

Vis NorCRIN i et større kart

Kontaktpersoner ved NorCRIN-sekretariatet ved St. Olavs hospital

 

Gunnar Morken
Direktør for forskning, innovasjon og utdanning
St. Olavs hospital/
Prosjektleder NorCRIN
Tlf: +47 918 53 705
gunnar.morken@stolav.no

 

Sigrun Kristine Sæther

Sigrun Kristine Sæther
Nettverkskoordinator NorCRIN
Tlf: +47 920 47 825
sigrun.kristine.sether@stolav.no

Valentina Cabral Iversen

Valentina Cabral Iversen
ECRIN korrespondent
Tlf: +47 926 07 502
valentina.c.iversen@stolav.no

Ole Dale

Ola Dale
Vitenskapelig representant i ECRIN
Tlf: +47 911 99 255
ola.dale@ntnu.no
http://www.ntnu.no/ansatte/ola.dale

 Finnes_Ingvill (1 of 1)

Ingvill Langgård Finnes
Forskningsrådgiver NorCRIN
Tlf: +47 911 82 442
ingvill.langgard.finnes@stolav.no

 Ingerid B Arbo

Ingerid Brænne Arbo
Forskningsrådgiver NorCRIN
Tlf: +47 982 66 730
ingerid.brenne.arbo@stolav.no

Anja Bye
Forskningsrådgiver/monitor NorCRIN
Tlf: +47 932 32 057
anja.bye@stolav.no

 

 

  

Torbjørn Øvreness
Forskningsrådgiver/monitor NorCRIN
Tlf: +47 922 93 712
torbjorn.ovreness@stolav.no