NorPedMed

NorPedMed er et klinisk forskningsnettverk med base i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Nettverket ønsker at legemiddelrelatert klinisk forskning blant barn i Norge skal kunne gjennomføres trygt og effektivt og i henhold til gjeldende regelverk og ICH-GCP.

NorPedMed skal tilby landsomfattende strukturell assistanse, enten det er overfor industrielle aktører, industriuavhengige forskere eller offentlige myndigheter.

Nettverket fikk for 2013/14 tildelt midler med tanke på å utvikle NorPedMed til et effektivt verktøy for dette.