NorTrials

NorTrials er et partnerskap mellom de regionale helseforetakene og næringslivet. Hensikten er å bidra til økt samarbeid om industrifinansierte kliniske studier. Les mer på NorTrials.no

NorTrials feasibilityportal

NorTrials feasibilityportal er et tilbud til aktører som ønsker å utføre kliniske studier i Norge, og som ikke allerede har kjente kontaktpersoner innenfor det aktuelle terapiområdet. Portalen er utviklet i samarbeid med Helse Vest HF IKT/eStudie. Studier som meldes inn via portalen videresendes til kontaktpersoner/-adresser i de sykehusene som sponsor har valgt i portalen.

Ta kontakt med NorTrials koordinerende enhet dersom du trenger hjelp til oppfølging eller har spørsmål om portalen: contactnortrials@ous-hf.no.

Lenke til NorTrials feasibilityportal