Nyheter

Ipi4-studien er registrert på clinicaltrials.gov

Den nasjonale fase IV studien med legemiddelet ipilimumab (YervoyTM) er registrert på clinicaltrials.gov.

150 pasienter inkludert i Ipi4-studien og studien er lukket for videre inklusjon

Den nasjonale fase IV studien med legemiddelet ipilimumab (YervoyTM), kalt Ipi4-studien, er for pasienter med langtkommet føflekkreft og som kan ha nytte av legemiddelet ipilimumab.

Studien er forankret i NorCRIN og involverer 5 universitetssykehus (OUS, Haukeland, Stavanger, St. Olav og UNN) i tillegg til Ålesund sjukehus, Sørlandet sykehus Kristiansand og Nordlandssykehuset Bodø. Målet var å inkludere 100 pasienter i studien. Studien har blitt utvidet med 50 ekstra pasienter, og ble lukket for inklusjon i mars 2014.