NorCRIN og NorTrials utfører en felles nasjonal kartlegging av behovet for opplæring og kompetanseheving med henblikk på kliniske studier.

Ved å svare på undersøkelsen bidrar du til å sørge for at våre kurs- og opplæringstilbud til enhver tid er tilpasset brukernes behov, og at de er relevante, tilgjengelige og kjente.

Vi håper du benytter muligheten til å fortelle oss hva du synes!

Svar på undersøkelsen

Svarfrist: 31. mars 2023