Oversikt over prosjekter og biobanker i Cristin

På nettsiden til Cristin er det etablert en portal med løpende oversikt over helseforskningsprosjekter og biobanker. Prosjekter og biobanker som blir godkjent av REK, sendes til Cristin og blir synliggjort i Helseforskningsportalen. Portalen er åpent tilgjengelig for alle med informasjon om REK-godkjente helseforskningsprosjekter, og har egen søke- og filtreringsfunksjon hvor du blant annet vil kunne søke på følgende: Koordinerende forskningsansvarlig institusjon, samarbeidspartnere i multisenterstudier, helseprosjekttype, forskningstype (oppdrags- eller bidragsforskning), bruk av forskningsbiobank og informasjon iht. Forskningsrådets klassifisering (HRCS helsekategori og forskningsaktivitet).

De regionale helseforetakene har finansiert Helseforskningsportalen, og utviklingen av den er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Unit.