Phd-kurs relatert til klinisk forskning

Norske universiteter arrangerer jevnlig kurs på phd-nivå som kan være relevant for kliniske forskere.

Informasjon om slike kurs som vi får kjennskap til legges ut her. Oversikten er ikke komplett.

  • Universitetet i Tromsø, Helsevitenskapelige fakultet, phd-emner

HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for medisin og helsevitenskap, phd-emner
  • Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, phd-emner
  • Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, phd-emner

Course in clinical studies including ICH-GCP, Forskerskolen i klinisk medisin i Bergen, UiB / Haukeland universitetssjukehus.