Planlegger du en klinisk studie?

Det finnes flere typer kliniske studier; kliniske observasjonsstudier, kliniske utprøvingsstudier (clinical trials) og kombinasjoner av disse. I NorCRIN fokuseres det i hovedsak på kliniske utprøvingsstudier. Kliniske utprøvingsstudier er studier på mennesker med hovedmål å evaluere sikkerhet og effekt av farmakologiske og ikke-farmakologiske intervensjoner til bruk som forebygging, behandling, diagnostikk eller for å lindre symptomer på en sykdom.

NorCRIN gir råd om:

Er du forsker og har behov for assistanse og rådgivning, ta kontakt
med en av våre samarbeidspartnere i din helseregion

Denne videoen kan brukes til å undervise pasienter som skal delta i kliniske studier.

Les definisjoner og forklaring på sentrale begreper.

NorCRINs referansedokument gi en oversikt over gjeldende nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og ICH Guideline for Good Clinical Practice (ICH GCP) som gjelder for kliniske legemiddelutprøvinger i Norge.

Noe du savner på våre nettsider? Kontakt oss på post@norcrin.no.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com