Prioritering av prosjekter

NorCRIN samarbeidspartnere gir støtte og rådgiving til kliniske forskningsprosjekter.

Prioritering av prosjekter som får støtte av NorCRIN:

  • Prosjektet må ha samarbeidspartnere fra to eller flere helseregioner.
  • Prosjektet kan være del av et større prosjekt, gjerne internasjonalt.
  • Det må fremgå at prosjektet har tilstrekkelig finansiering og budsjettet må beskrive hvordan prosjektets midler skal fordeles på arbeidsoppgaver og institusjoner.
  • Prosjektledelsen må synliggjøre at det er satt av tilstrekkelige ressurser til infrastruktur i form av for eksempel studiesykepleiere, datainnsamling og registerstøtte.
  • Det skal vedlegges dokumentasjon på at prosjektet er funnet støtteverdig og har fått finansiering etter å ha gjennomgått fagfellevurdering i vitenskapelig komité, for eksempel i forbindelse med søknad til Forskningsrådet, regionale helseforskningsmidler eller andre.
  • Søknaden som vurderingen er basert på skal vedlegges.

Les mer om veiledende retningslinjer for prioritering av prosjekter som får støtte av NorCRIN via lenken under.