Klinisk utprøving av andre intervensjoner

Studier som ikke omhandler utprøvning av legemiddel

Intervensjoner som ikke omhandler utprøving av legemidler vil som hovedregel omfattes av lov om medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven) og ha krav til forhåndsgodkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). I planleggingen av et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt bør du sette deg inn i kravene som gjelder for denne type forskning. Et godt utgangspunkt er å lese igjennom:

Mal for protokoll finnes i «Guideline for clinical and observational interventional Studies». En god innfallsvinkel til protokollskriving er i tillegg å ta utgangspunkt i publiserte protokoller:

  1. Protokoll fysioterapistudie
  2. Protokoll treningsstudie
  3. Protokoll diettstudie
Til dokumentoversikt

Dokumentoversikt (CIO)