Prosjektorganisering

NorCRIN er organisert i delprosjekter (arbeidspakker), hvor alle samarbeidspartnerne er delaktige.

I kommende femårsperiode skal vi blant annet:

  • harmonisere nasjonale prosedyrer for utprøving av legemidler til ny europeisk forordning
  • standardisere og  harmonisere monitorering i Norge
  • standardisere GCP-kurs
  • etablere samarbeid mellom forskere og industri
  • kvalitetssikre eCRF systemer
  • utarbeide prosedyrer for ikke-farmakologiske intervensjonsstudier
  • kartlegge tidligfaseenheter i Norge

Våre samarbeidspartnere er St. Olavs Hospital (St Olav), Oslo Universitetssykehus (OUS), Stavanger Universitetssykehus (SUS), Akershus Universitetssykehus (Ahus), Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Haukeland Universitetssykehus (HUS).

Sekretariatet ligger ved St. Olavs Hospital og består av: Prosjektleder Gunnar Morken, NorCRIN nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther og ECRIN korrespondent Valentina C. Iversen.

NorCRIN styret ledes av Kristin Bjordal ved Oslo universitetssykehus med Camilla Tøndel ved Haukeland universitetssjukehus som nestleder.

NorCRIN arbeidsutvalg består av styreleder Kristin Bjordal, nestleder Camilla Tøndel, prosjektleder Gunnar Morken og nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther.