REK og SLV tilpasser sin søknadsbehandling for studier med fokus på COVID-19

I en hasteutlysning med frist 16. mars, lyste Forskningsrådet ut inntil 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. Forskningen skal bidra til å evaluere behandling og gi systematisk kunnskap om spredningen og effektene av viruset. I tillegg er det iverksatt lokale initiativ til kliniske behandlingsstudier med fokus på COVID-19.

Før igangsetting av disse prosjektene skal de behandles og godkjennes av REK. Alle legemiddelstudier skal i tillegg behandles og godkjennes av SLV.

NorCRIN har vært i kontakt med REK Sør Øst og fått følgende informasjon:

  1. REK vil nå legge om sin søknadsbehandling knyttet til studier med fokus på COVID-19. Dette innebærer at REK vil behandle søknader fortløpende og uavhengig av de fastsatte frister. Videre legges det opp til en saksbehandlingstid på 3 dager. REK vil sende ut informasjon om dette så raskt omleggingen er avklart med HOD som fagmyndighet (helseforskningsloven). Dette bør være på plass om noen dager (Kilde: Jacob Hølen REK Sør Øst).
  2. SLV har lagt ut relevant info på deres nettsider
    Her kan det presiseres at SLV vil prioritere COVID-19 studier og har lagt opp til en pragmatisk saksbehandling. Informasjonen på nett vil oppdateres fortløpende.

For øvrig vil det fra SLV bli informert om en standardprotokoll som det Europeiske legemiddelverket arbeider med – dette for å legge til rette for datadeling mellom overlappende studier som nå planlegges.

NorCRIN vil følge med på nyhetsbildet og fortløpende holde våre partnere og brukere oppdatert.