Risikovurdering i avslutningsfasen

SOP Quality and Risk Management, pkt. 4.1.3.