Risikovurdering i gjennomføringsfasen

SOP Quality and Risk Management, pkt. 4.1.2.