Risikovurdering og monitoreringsplan

SOP Kvalitetsstyring

Om det ikke gjort tidligere, skal det gjøres en risikovurdering før oppstart av studien. Denne malen kan benyttes. Det er det viktig å avgjøre hvem som er ansvarlig for å kontrollere de ulike risikoene. De risikoene som skal kontrolleres ved monitorering skal innlemmes i en monitoreringsplan. Videre skal det settes opp en plan for videre risikovurdering.