Risikovurdering og monitoreringsplan

SOP Quality and Risk Management, pkt. 4.1.1.

Om det ikke gjort tidligere, skal det gjøres en risikovurdering før oppstart av studien. Denne malen kan benyttes. Det er det viktig å avgjøre hvem som er ansvarlig for å kontrollere de ulike risikoene. De risikoene som skal kontrolleres ved monitorering skal innlemmes i en monitoreringsplan. Videre skal det settes opp en plan for videre risikovurdering.

Skriving av monitoreringsplan vil også kunne påvirkes av hvilke avvik det er ønskelig å få en fortløpende rapportering av, se Dokumentasjon av avvik.