Samarbeidende forskningsnettverk

NorPedMed – Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

PraksisNett – Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten

CRIGH – The Clinical Research Initiative for Global Health

ECRIN-ERIC – The European Clinical Research Infrastructure Network – European Research Infrastructure Consortium